Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Prehľad prac 02-2024

GALÉRIA VIDEO
Dátum: 10.03.2024
Autor: Starosta obce
Počet videní: 445
3 min. čítania
Prehľad prac 02-2024

Prehľad prác 02-2024

V priebehu mesiaca február sme odovzdali novým nájomníkom spolu 22 bytov. Šesť nájomných bytov vzniklo rekonštrukciou bývalej ubytovne na futbalovom ihrisku a šestnásť výstavbou bytového domu pri kultúrnom dome. Za podporu výstavby nového bytového domu pri KD chcem aj touto cestou poďakovať poslancom predchádzajúceho OZ. Za podporu rekonštrukcie priestorov ubytovne na ihrisku ďakujem súčasným poslancom OZ. Zároveň ďakujem aj obecným zamestnancom za množstvo odborne vykonanej práce pri rekonštrukcii bývalej ubytovne, vďaka čomu sa podarilo ušetriť financie.
Ďakujem pracovníčkam OÚ za zvládnutie administratívnych procesov spojených s ukončením oboch projektov a následnom odovzdávaní bytov nájomníkom.
Verím, že oba objekty majú a budú mať nezanedbateľný sociálny a ekonomický prínos pre obec.
Videá z týchto objektov si môžete pozrieť v nasledujúcich linkoch. Za spracovanie ešte raz ďakujem Erikovi Nagymu.
Nájomný bytový dom (16 bytových jednotiek). Začiatok výstavby r. 2021, ukončenie výstavby r. 2023. Odovzdanie bytov: február 2024 :
Rekonštrukcia ubytovne TJ Slovan Zbehy na 6 nájomných bytov. Začiatok rekonštrukcie január 2023, ukončenie február 2024. Odovzdanie bytov február 2024 : https://youtu.be/Oz43BMmGIYM?feature=shared
Ďalšie prebiehajúce práce:
- hneď ako to počasie umožnilo sa pokračovalo v prácach na ihrisku Rodinka. Okrem samotného ihriska pracujeme aj na výstavbe 65 m dlhej a 2,5 m širokej bežeckej dráhe, ktorá bude ukončená skokom do piesku. Doplnená bude aj dlažba a výsadba v okolí multifunkčného ihriska.
- v priebehu februára sme riešili revitalizáciu zelene
- prebehla výmena zrkadiel (prasknuté zrkadlo Uliča pod železnicou smer Lužianky, výmena zrkadla za väčšie - Ulica smer futbalové ihrisko)
- na cintoríne v Zbehoch sme postupne vymenili všetky dosluhujúce kryty osvetlenia
- spracovali sme a podali žiadosti na zvýšenie energetickej hospodárnosti 3 obecných budov (Kepelik, Kultúrny dom, hala na futbalovom ihrisku) spolu za takmer 3 milióny eur.
- zúčastnil som sa výročných schôdzí miestnych organizácií, ďakujem za pozvanie.
- do pozornosti dávam zmenu otváracích hodín zberného dvora, viac na : https://www.zbehy.sk/.../zmena-otvaracej-doby-zberny-dvor
- Zápis žiakov do 1.ročníka našej ZŠ, viac na : https://www.zbehy.sk/.../zapis-ziakov-do-1-rocnika-zs-zbehy
24.3. Kvetná nedeľa-vynášanie Moreny a zdobenie veľkonočného stromu

Video