Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Kontakt

Obec Zbehy           

Obecný úrad Zbehy č.69

951 42 Zbehy

IČO: 00308668
DIČ: 2021102941
Bankové spojenie: IBAN : SK 32 5600 0000 0009 6677 3001

 

 Otváracie  hodiny obecného úradu:

PONDELOK:  7,30 - 11,30     12,00 - 16,00 hod.

UTOROK:        7,30 - 11,30     12,00 -16,00 hod.

STREDA:         7,30 - 11,30     12,00 - 17,00 hod. 

ŠTVRTOK:       NESTRÁNKOVÝ DEŇ

PIATOK:           7,30 - 11,30    12,00 - 13,00 hod. 

 

Obedná prestávka: 11,30 - 12,00 hod. 

Žiadame obyvateľov o dôsledné dodržiavanie hore uvedených úradných hodín a stránkových dní. Predídete tým oneskorenému vybavovaniu agendy zo strany obce.

Zároveň si Vás dovoľujeme upovedomiť, že mimo stránkových dní a úradných hodín vybavujú zamestnanci obce Vaše podania a záležitosti.

 

Starosta obce:

Ing. Adam Žákovič

0903 718 326 

obec@zbehy.sk

starosta@zbehy.sk

Prednostka :                    - chod obecného úradu

Bc. Silvia Halvoníková       - projekty  

0910 712 971

 

Referent:

Gabriela Billová

0911 588 724

obec@zbehy.sk

- matrika (sobáš,úmrtie,určenie otcovstva, rodná matrika)

- správa daní a poplatkov (daň z nehnuteľností, daň za       psa,  poplatok za odpad )

- nájomné zmluvy (nebytové priestory, smetné nádoby na separovaný zber,  voda  )

- podateľna OÚ 

- správa cintorína 

- knižnica

- civilná obrana

- zapisovateľka na zasadnutiach Obecného zastupiteľstva

 

Referent:

Erika Molnárová

0911 247 420

obec@zbehy.sk

- mzdová a personálna agenda

- prenájom KD Zbehy 

- sociálne služby

- vyhlasovanie MR

- aktivačné práce

 

 

 

Referent:

Ing.Danica Hallová

0904 006 978

obec@zbehy.sk

Pondelok 13:00 - 16:00

Streda 13:00 - 17:00

Piatok 7:30 - 11:30

 

 

- stavebná agenda

- územnoplánovacie informácie

- podateľňa OÚ 

- overovanie listín a podpisov

- inkasovanie daní a poplatkov

- evidencia obyvateľstva

- kultúrna agenda

- výrub drevín

- nájomné byty 

- voľby 

- rybárske lístky

- webová stránka obce

 

 

 

Referent:

Andrea Horková

0911 718 326

obec@zbehy.sk

- účtovníctvo obce

- organizácie  v obci 

- eurofondy 

 

 

Materská škola Zbehy

ADRESA:

Materská škola Zbehy 148

951 42 Zbehy

pevná linka tel.č. 7793079 od 23.11.2023 zrušená

mobil : 0911 588 496

 

Riaditeľka školy 

Dana Danišová

 

Kvalifikované učiteľky pre MŠ 

Denisa Čičková - poverená zastupovaním riaditeľky

Silvia Miškolciová

Mgr. Margita Štefanková

Žaneta Vargová 

Bc. Ivana Kamencayová

 

Upratovačka – Ĺudmila Tóthová

Vedúca školskej jedálne – Iveta Krošláková

 


Zbehy

Zbehy