Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Knižnica

Radi čítate a rozširujete si obzor svojich vedomostí prostredníctvom knižiek? Navštívte Obecnú knižnicu v Zbehoch...

 

VÝPOŽIČNÝ PORIADOK KNIŽNICE

 
OBEC ZBEHY - Obecná knižnica
 

Článok I.

1.Knižný fond ( knihy, časopisy, špeciálne fondy ) si má právo vypožičať každý občan, ktorý je registrovaným čitateľom Obecnej knižnice v Zbehoch – vlastní jej čitateľský preukaz – a súhlasí s týmto výpožičným poriadkom.

2.Čitateľom obecnej knižnice v Zbehoch môže byť :

a/ každý občan SR vo veku od 15 rokov

b/ deti do 15 rokov sa môžu stať čitateľmi na základe prihlášky, ktorú podpíšu rodičia na dôkaz toho, že berú zodpovednosť za požičané knihy svojho dieťaťa.

3.Čitateľský preukaz sa vydáva po predložení občianskeho preukazu.

4.Čitateľský preukaz platí jeden kalendárny rok a je neprenosný. Po uplynutí kalendárneho roka sa 

    čitatelia znovu zapisujú.

    Zápisné na kalendárny rok je     pre    dospelých        1,00  euro   

                                                              pre deti do 15 rokov   0,50 eura

5.Ak čitateľ zmení meno, bydlisko, zamestnávateľa alebo školu, je povinný túto zmenu ihneď

    nahlásiť knižnici.

 

Článok  II.

1.Knižničné fondy a zariadenia knižnice sú obecným majetkom. Každý čitateľ je povinný ich chrániť a nesmie ich poškodzovať.

2.Výpožičná lehota je diferencovaná podľa druhu knižničných jednotiek :

- knihy   -   1 mesiac

- periodiká   -  1 týždeň

3.Ak čitateľ nedodrží výpožičnú lehotu, je povinný hradiť knižnici výdavky spojené s upomienkami :

     za    I. upomienku sa platí ........  0,50 eura

     za  II. upomienku  sa platí ........  1,00 euro

     za III.  upomienku sa platí ........  2,00 eura

4.Čitateľ je povinný vrátiť knižničné jednotky v neporušenom stave. Akékoľvek poškodenie knižničných jednotiek, prípadne ich strata, musí byť čitateľom nahradená. Stratené či poškodené knižničné jednotky možno nahradiť :

- tým istým dielom v rovnakom vydaní a väzbe

- iným vydaním rovnakého diela

- inou novou knihou z tej istej tematickej skupiny po dohovore s knihovníkom.

 

Článok  III.

1.Je nutné, aby čitateľ ihneď oznámil knižnici výskyt infekčnej choroby v rodine. Počas trvania tejto choroby nemôžu byť čitateľovi poskytnuté výpožičné služby.

2.Za hrubé porušenie výpožičného poriadku Obecná knižnica v Zbehoch môže na určitý čas, prípadne natrvalo, zrušiť právo čitateľa na poskytovanie knižničných služieb.

3.Výpožičná doba :

     Pondelok :        od   14 : 00  hod.       do    16 : 00 hod.
     Streda :           od   14 : 00  hod.       do    17 : 00 hod.

 

Tento výpožičný poriadok nadobúda platnosť od 1.1.2009.

Schválený obecným zastupiteľstvom dňa 8.12.2008   č.uz. 12/2008

 

 

 

Zoznam knižnej literatúry zakúpenej do miestnej knižnice Zbehy v hodnote 404,- € a 30 ks darovaných kníh v roku 2009

BELETRIA   PRE   DOSPELÝCH :

1.Rossová  - Milenci z hvězd II.                             
2.Domning – Muž pro Stormy
3.Leigh – Tajemný ochránca                                
4.Melauleyová - Za žádnou cenu
5.Pachecová- Dobrodruh a bohatá dívka           
6.Gill – Zakázané sny    
7.Paulová – Na vlnách Pacifiku                             
8.Cajio – Dotyk anděla    
9.Gill – Vúne ruží                                                     
10.Dentonová – Inkognito lásky    
11.Kearneyová – Dva životy                                   
12. kolektív – Letné lásky – príbehy    
13.Askeyová – Tajemný miláček                          
14.Blakeová – Ryanova proměna    
15.Morganova – Šťastné rozuzlení                      
16.Marshallová – Mladá pro manželství    
17.De Palo – Lovec srdcí                                      
18.Macomberová – Valentínky
19.Hoag – Saražin hřích                                        
20.kolektív – Za červenými dveřmi    
21.Day Leclaireová – Svatební víchřice              
22.Bernardová – Nejkrásnejší Nový rok    
23.Braunová – Víkend v Mexiku                             
24.Wylienová – Snoubenka z internetu    
25.Lucká – Alkoholičky                                          
26.Bradfordová – Dedičia
27. Weissová – Diagnóza F50                             
28.Kleypasová – Do polnoci moja
29.Kleypasová – Jarná vášeň                              
30.Šimulčíková – Jed nášho milovania
31.Adamová  Krstná                                              
32.Pronská – Láska a česť    
33.Willettovfá – Láska je výhra                             
34.Bazalová – Láska na druhý pokus
35.Pilcher – Láska za oceánom                          
36.Kučerová – Loviť alebo nebyť
37.Proctorová – Noc v raji        
38.Martinová – Ohnivé srdce
39.Solčanská – Počkám tu na teba                    
40.Connelly – Rozsudok ulice
41.Vasilková – Srdce v tme                                  
42.Garwoodová – Tajomná princezná
43.Kleypasová – Tajomstvá letnej noci             
44.Hosseini – Tisíc žiarivých sĺnc
45.Ďuranová – Už sa nebojím                             
46.Coulterová – Večerná hviezd
47.Kleypasová – Vôňa jesene                             
48.Kenyonová – Živly noci
49.Gillerová – Záhada zadnej izby                      
50.Elias – Zdochnuté srdce
51.Me Kinley – Zem za morom                            
52.Kleypasová  Zimná láska
53. Venturiová – Víťazstvo lásky                           
54. Greeley – Panna a mučeníčka
55. Cato – Marigold                     
56. Susannová – Stroj na lásku
57. Hartová – Hriech          
58. Krantzová - Záblesk

LITERATÚRA PRE DETI A MLÁDEŽ:

59.Daissy – Bella víla s králikom                        
60.Frederick – Čarovný vianočný stromček    
61.Brezina – Duchovia vlkov                                 
62.Meadows – Henrieta, víla so škrečkom    
63.Janczarski - Leto macka Uška                        
64.Boehmeová – Lukáš v MŠ    
65.Usenko – Macko Puf hráme sa ..                  
66. Novotná – Macko Puf nové príhody    
67.Hermanová – Macko snehuliakom               
68.Meadows – Nora víla s morčaťom     
69.Řezníčková – O čarovných princeznách        
70.Žigová – O snehuliakovi    
71.Lindgrenová  Pippi Dlhá pančucha               
72.Žáryová  Predškoláci malí žiaci    
73.Dilamillová –Príbeh o Zúfalčekovi                 
74.Němcová – Princ Bajaja    
75.Valachová-S Ezopom o zvieratkách               
76.Snárčovská – Slonisko    
77.Němcová – Soľ nad zlato                               
78.Brezina – Tigrí tím Chrám hromu    
79.Brezina – Tigrí tím Prízrak útočí                     
80.Gašparová – Z rozprávky do rozprávky

 

NÁUČNÁ:

81. Bambusy a trávy                                               
82. Dinosaury   
83. Piráti                                                                   
84. Prvá kniha o záhrade   
85. Izbové rastliny                                                   
86. Šaláty mnohých chutí