Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

ZO Slovenského červeného kríža

29sk_1

Humanitná činnosť vyvíja Základná organizácia Červený kríž v Zbehoch – pripravuje pravidelný odber krvi. Obec sa môže pýšiť viac ako 80 zlatými a okolo 100 striebornými a bronzovými darcami.
 

Predchodca ČSČK.

Prvé stopy o činnosti tejto dobrovoľnej organizácie treba vrátiť viac než o 140 rokov späť. Presne do roku 1868, kedy 5.septembra schválilo rakúsko-uhorské c.k. miestodržiteľstvo, Stanovy Vlasteneckého pomocného spolku pre Kráľovstvo české. Tento spolok bol súčasťou Rakúskej spoločnosti ČK. Jedným z najaktívnejších bol napr. aj Spolok ČK v Banskej Štiavnici. Treba však povedať, že všetky vtedajšie rakúsko-uhorské zemské spolky lojálne slúžili habsburskému režimu a vedúce funkcie v nich zastávali predstavitelia šlachty, dôstojníci, predstavitelia štátnej byrokracie a duchovenstva, lekári a ich milosťpaničky. Preto ani nie div, žě Červený kríž nenachádzal u prostých ľudí veľkú podporu.

Činnosť ČK do roku 1948.

Národná spoločnosť ČSČK bola založená niekoľko mesiacvov po skončení prvej svetovej vojny a po vzniku samostatnej ČSR, 1.2.1919. V ten deň Prípravný výbor národnej spoločnosti ČSČK požiadal prezidenta republiky T.G.Masaryka o súhlas zriadiť národnú spoločnosť ČSČK. O 6 dní neskôr bolo žiadosti vyhovené. Prvou predsedníčkou organizácie sa stala jeho dcéra Alica Masaryková. ČSČK budoval svoju organizačnú štruktúru podľa vzoru Amerického ČK. Na čele bol hlavný stan a pre každú krajinu boli zriadené divízie - česká, moravská a slovenská, ktoré sa ďalej členili na miestne spolky. V januári 1921 vznikla organizácia dorastu ČSČK, ktorá o krátky čas patrila medzi najpočetnejšie a najaktívnejšie na svete. V prvých rokoch svojej existencie sa činnosť organizácie orientovala na pomoc ľuďom postihnutých vojnou. Organizovala tiež dopravnú zdravotnú službu, posielala nemocných do liečebných ústavov, pomáhala pri živelných pohromách.

Základná organizácia ČSČK v Zbehoch plne spolupracovala s inými organizáciami v obci, s Dozorným výborom Jednoty a najmä so školou, so Zdravotným  strediskom. Organizácia žije len so svojich malých príjmov / 50 % z členských príspevkov/, čo sa odráža na jej existencii.

V rokoch 1990 hrozí rozpad organizácie. Po výročnej členskej schodzi, ktorej sa zúčastnila pani Bengyaková z Okresného výboru ČSČK v Nitre, činosť organizácie nezaniká. Zameriava sa najmä na bezpríspevkové darcovstvo krvi, na pomoc starším občanom a vzbudenie svojej činnosti. V tomto ťažkom období prevzala funkciu predsedkyne ZO SČK v Zbehoch pani Bernardína Solčanská. Nastáva problém  v získavaní sponzorov z radov súkromných podnikateľov, nových mladých členov, je potrebné navrhnúť rôzne alternatívy ako ďalej pokračovať, aj keď s nedostatkom financií a v ťažkostiach.

V dnešnej dobe po finančnej stránke  podporuje činnosť tejto ZO Obec Zbehy - Obecný úrad , organizácia naďalej poriada dva krát do roka Hromadný odber krvi, ktorého sa zúčastäuje v priemere 30 darcov.  Pribudlo veľa mladých členov, čím sa organizácia omladila.

 

Bernardína Solčanská