Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Nový územný plán Obce Zbehy

1/ Schválený územný plán je v určenom rozsahu záväzným alebo smerným
podkladom na vypracovanie a schválenie ďalšej územnoplánovacej, na územné
rozhodovanie a na vypracovanie dokumentácie stavieb.
2/ Ak toto nariadenie neustanovuje inak, postupuje sa v konaní o územnom
plánovaní podľa stavebného zákona č. 50/1976Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.
3/ Schválený územný plán obce je uložený k nahliadnutiu na obecnom úrade
Zbehy, na stavebnom úrade, a na Okresnom úrade v Nitre.
4/ Návrh VZN k záväznej časti ÚPNO schvaľuje obecné zastupiteľstvo so
súhlasom trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov.
5/ Toto nariadenie je každému prístupné na obecnom úrade.
6/ Toto nariadenie nadobúda účinnosť 30.9.2020.

vzn-1-2020k-upo

1.Sirsie_vztahy

2.Komplexny_navrh

3.Dopravne_vybavenie

4A.Vodne_hospodarstvo

4B.Energetika+EKS

5.Ochrana_prirody

6.Zaber_PP

A.I.Sprievodna_sprava

A.II.Zaber_PP

A.III.Regulativy-Zavazna_cast

Schema_Kompozicia_uzemia

Schema_Organizacia_uzemia_1

Schema_Organizacia_uzemia_2

Schema_VPS

Tab.Demografia

Tab.IX.A_Regulacne_listy

Tab.IX.B_Regulacne_listy

Tab.Zaber_PP