Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

ZO zväzu zdravotne postihnutých

ZO ZZP NK v Zbehoch je občianske združenie, ktoré zameriava svoje aktivity na riešenie problémov zdravotne postihnutých občanov. Je nepolitickou organizáciou. Vo svojej činnosti sa riadi princípmi humanity a charity. Vykonáva programy zamerané na sociálno – rehabilitačnú a rekondično – integračnú činnosť. Pomáha ľuďom starať sa o svoje zdravie a riešiť rôzne sociálne problémy, začleňovať ich do aktívneho života. Obhajuje záujmy a potreby osôb s telesným postihnutím. Združuje občanov rôznych vekových skupín s telesným postihnutím, s ťažkým telesným postihnutím, rodičov telesne postihnutých detí a ich rodinných príslušníkov.

         Výbor základnej organizácie  zabezpečuje:

-vzdelávanie zdravotne postihnutých občanov formou odborných

  prednášok

-organizuje rehabilitačné a ozdravovacie pobyty,

-zabezpečuje členom vstupenky na kultúrne podujatia,

-zapája ich do klubovej činnosti – ručné práce a iné záujmové

 aktivity,

-umožňuje začlenenie sa do spoločnosti,

-zabezpečuje možnú mieru nezávislosti, stability sociálnej

 integrácie, ľudskej dôstojnosti a spríjemnenie ich bežného života.

         Zo ZZP NK v Zbehoch má právnu subjektivitu, ktorá vychádza zo Stanov a organizačného poriadku.

 

Predseda ZO ZZP NK V Zbehoch : FILOVÁ EMÍLIA

Kontakty:  e-mail – e.filova@azet.sk

                         č. t. – 0911435279