Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Osvedčovanie podpisov a listín

Osvedčovanie podpisov

Potrebné doklady: 
platný doklad totožnosti – občiansky preukaz (prípadne cestovný pas, u cudzincov – povolenie na pobyt)

Ak žiada o osvedčenie podpisu fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti obecného úradu, je možné osvedčenie vykonať i mimo úradnej miestnosti. V tomto prípade je potrebné si vopred dohodnúť konkrétne podmienky a termín na obecnom úrade, a to buď osobne alebo na t.č. 037/779 30 47, 0904 006 978. Osoba, ktorej podpis sa overuje, musí byť byť prítomná v úradnej miestnosti!!!Osvedčovať podpis je možné len v územnom obvode obce. 

Osvedčenie podpisu nie je možné vykonať:

 • na základe „Žiadosti o vydanie občianskeho preukazu“ vydanej Policajným zborom, pretože to nie je verejná listina určená na právny úkon osvedčovania podpisu
 • na listine, ktorá sa má použiť v cudzine
 • na listine, ktorá je napísaná v cudzom jazyku

Osvedčovanie podpisu na listine so vzťahom k cudzine a na listine, ktorá je napísaná v cudzom jazyku vykonáva výlučne notár

Správny poplatok: 2,00 €/1 podpis – platí sa v hotovosti do pokladnice obecného úradu

Osvedčenie podpisu so zvýšenou náročnosťou (zviazanie zmlúv, dokumentov):  1,00 €/ zmluva, dokument

 

 

Osvedčovanie listín

Potrebné doklady:

  originál osvedčovanej listiny, platný občiansky preukaz (prípadne cestovný pas, u cudzincov - povolenie na pobyt )      

Osvedčenie listiny nie je možené vykonať, ak:

 • ide o listinu, ktorá sa má použiť v cudzine (takéto overenie vykonáva notár)
 • je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku (takéto overenie vykonáva notár) nevzťahuje sa na listiny napísané v českom jazyku
 • ide o kópie preukazov (občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov)
 • ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností (geometrický plán, výpis z katastra nehnuteľností geometrické mapy a pod.)
 • sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženým originálom
 •  

Správny poplatok:

 • v slovenskom jazyku – 2,00 €/1 strana – platí sa v hotovosti do pokladnice obecného úradu
 • v českom jazyku – 3 €/1 strana - platí sa v hotovosti do pokladnice obecného úradu

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Splnomocnenie na prepis motorového vozidla Veľkosť: 257.2 kB Formát: pdf Dátum: 25.2.2020
Splnomocnenie všeobecné Veľkosť: 108.1 kB Formát: pdf Dátum: 25.2.2020
Čestné vyhlásenie Veľkosť: 166.3 kB Formát: pdf Dátum: 25.2.2020