Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Osvedčovanie podpisov a listín

Osvedčovanie podpisov

Potrebné doklady: 
platný doklad totožnosti – občiansky preukaz (prípadne cestovný pas, u cudzincov – povolenie na pobyt)

Ak žiada o osvedčenie podpisu fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti obecného úradu, je možné osvedčenie vykonať i mimo úradnej miestnosti. V tomto prípade je potrebné si vopred dohodnúť konkrétne podmienky a termín na obecnom úrade, a to buď osobne alebo na t.č. 037/779 30 47, 0904 006 978. Osoba, ktorej podpis sa overuje, musí byť byť prítomná v úradnej miestnosti!!!Osvedčovať podpis je možné len v územnom obvode obce. 

Osvedčenie podpisu nie je možné vykonať:

 • na základe „Žiadosti o vydanie občianskeho preukazu“ vydanej Policajným zborom, pretože to nie je verejná listina určená na právny úkon osvedčovania podpisu
 • na listine, ktorá sa má použiť v cudzine
 • na listine, ktorá je napísaná v cudzom jazyku

Osvedčovanie podpisu na listine so vzťahom k cudzine a na listine, ktorá je napísaná v cudzom jazyku vykonáva výlučne notár

Správny poplatok: 2,00 €/1 podpis – platí sa v hotovosti do pokladnice obecného úradu

Osvedčenie podpisu so zvýšenou náročnosťou (zviazanie zmlúv, dokumentov):  1,00 €/ zmluva, dokument

 

 

Osvedčovanie listín

Potrebné doklady:

  originál osvedčovanej listiny, platný občiansky preukaz (prípadne cestovný pas, u cudzincov - povolenie na pobyt )      

Osvedčenie listiny nie je možené vykonať, ak:

 • ide o listinu, ktorá sa má použiť v cudzine (takéto overenie vykonáva notár)
 • je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku (takéto overenie vykonáva notár) nevzťahuje sa na listiny napísané v českom jazyku
 • ide o kópie preukazov (občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov)
 • ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností (geometrický plán, výpis z katastra nehnuteľností geometrické mapy a pod.)
 • sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženým originálom
 •  

Správny poplatok:

 • v slovenskom jazyku – 2,00 €/1 strana – platí sa v hotovosti do pokladnice obecného úradu
 • v českom jazyku – 3 €/1 strana - platí sa v hotovosti do pokladnice obecného úradu

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Splnomocnenie na prepis motorového vozidla 257.2 kB pdf 25.2.2020
Splnomocnenie všeobecné 108.1 kB pdf 25.2.2020
Čestné vyhlásenie 166.3 kB pdf 25.2.2020