Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zberný dvor

Otváracie hodiny zberného dvora počas sezóny od 1.4. do 30.11: 

UTOROK:     15,00 - 18,45 hod.

ŠTVRTOK:     15,00 - 18,45 hod.

SOBOTA:       8,00 - 11,45 hod. 

Otváracie hodiny zberného dvora mimo sezóny od 30.11. do 1.4. : 

SOBOTA:       8,00 - 11,45 hod.

Dávame do pozornosti, že zberný dvor je určený výlučne iba pre fyzické osoby, ktoré majú trvalý pobyt na území našej obce a majú uhradený poplatok za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu, ako aj pre občanov, ktorí vlastnia v našej obci nehnuteľnosť a rovnako tak majú uhradený poplatok za komunálny odpad v obci. Zberný dvor nie je určený na preberanie odpadu z podnikateľskej činnosti. Dvor je zriadený na účely bezplatného ( resp. spoplatneného ) legálneho uloženia niektorých zložiek komunálneho odpadu. Fyzickej osobe, ktorá odovzdá drobný stavebný odpad a veľkoobjemový odpad na zbernom dvore vyplýva povinnosť uhradiť poplatok. Pre zber drobných stavebných odpadov, ktoré sú zaradené do režimu množstevného zberu, správca dane stanovuje sadzbu poplatku 0,030 eur za kilogram takéhoto odpadu bez obsahu škodlivín. Pre zber veľkoobjemného odpadu, ktorý je rovnako zaradený do režimu množstevného zberu, správca dane stanovuje sadzbu poplatku 0,040 eur za kilogram odpadu ( VZN č.2/2019 ). Poplatok sa bude uhrádzať priamo na zbernom dvore v hotovosti a to poverenému zamestnancovi podľa hmotnosti odpadu. Platba kartou ako aj platba vopred na účet nie je možná.  Pri vstupe vás poverený pracovník usmerní na miesto vykládky odpadu. 

Ďalej Vám oznamujeme, že opäť ponúkame možnosť využiť službu zapožičania si prívesného vozíka na odvoz zeleného odpadu na miestny zberný dvor. Zapožičanie vozíka je potrebné vopred nahlásiť pracovníčkam na obecný úrad a uhradiť poplatok za zapožičanie vo výške 5 eur ako aj podpísať prevzatie dohody na zapožičanie prívesného vozíka. Rozmery vozíka sú 3 x 1,5 m (4,5 m3 ).  Zapožičanie je možné iba v pracovných dňoch a to pondelok, utorok, streda a štvrtok ( okrem piatka). Vozík neslúži na odvoz iného odpadu ( stavebný odpad, odpad patriaci do veľkoobjemového kontajnera a pod.), ale slúži výlučne len na zelený odpad ako je suché lístie, burina, tráva, konáre... Bližšie informácie o zapožičaní vozíka Vám budú poskytnuté na t.č. 0904 006 978, 037/779 38 12. 

 

OBČAN NAVŠTEVUJÚCI ZBERNÝ DVOR AKO AJ OBČAN, KTORÝ MÁ ZÁUJEM SI VYPOŽIČAŤ PRÍVESNÝ VOZÍK, MUSÍ DODRŽIAVAŤ PLATNÉ HYGIENICKÉ OPATRENIA A MAŤ PREKRYTÉ HORNÉ DÝCHACIE CESTY. TAKTIEŽ SA MUSÍ PREUKÁZAŤ AKTUÁLNE PLATNÝM NEGATÍVNYM VÝSLEDKOM Z TESTOVANIA NA COVID-19 ALEBO POTVRDENÍM O VÝNIMKE!!!