Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zberný dvor

Otváracie hodiny zberného dvora počas sezóny od 1.3. do 30.11: 

UTOROK:     15,00 - 18,45 hod.

ŠTVRTOK:     15,00 - 18,45 hod.

SOBOTA:       8,00 - 11,45 hod. 

Otváracie hodiny zberného dvora mimo sezóny od 30.11. do 1.3. : 

SOBOTA:       8,00 - 11,45 hod.

Dávame do pozornosti, že zberný dvor je určený výlučne iba pre fyzické osoby, ktoré majú trvalý pobyt na území našej obce a majú uhradený poplatok za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu, ako aj pre občanov, ktorí vlastnia v našej obci nehnuteľnosť a rovnako tak majú uhradený poplatok za komunálny odpad v obci. Zberný dvor nie je určený na preberanie odpadu z podnikateľskej činnosti. Dvor je zriadený na účely bezplatného ( resp. spoplatneného ) legálneho uloženia niektorých zložiek komunálneho odpadu. Fyzickej osobe, ktorá odovzdá drobný stavebný odpad na zbernom dvore vyplýva povinnosť uhradiť poplatok. Pre zber drobných stavebných odpadov, ktoré sú zaradené do režimu množstevného zberu, správca dane stanovuje sadzbu poplatku 0,15 eur za kilogram takéhoto odpadu bez obsahu škodlivín ( VZN č.1/2022 ). Poplatok sa bude uhrádzať priamo na zbernom dvore v hotovosti a to poverenému zamestnancovi podľa hmotnosti odpadu. Platba kartou ako aj platba vopred na účet nie je možná.  Pri vstupe vás poverený pracovník usmerní na miesto vykládky odpadu. 

Ďalej Vám oznamujeme, že opäť ponúkame možnosť využiť službu zapožičania si prívesného vozíka na odvoz zeleného odpadu na miestny zberný dvor. Zapožičanie vozíka je potrebné vopred nahlásiť pracovníčkam na obecný úrad a uhradiť poplatok za zapožičanie vo výške 5 eur ako aj podpísať prevzatie dohody na zapožičanie prívesného vozíka. Rozmery vozíka sú 3 x 1,5 m (4,5 m3 ).  Zapožičanie je možné iba v pracovných dňoch a to pondelok, utorok, streda a štvrtok ( okrem piatka). Vozík neslúži na odvoz iného odpadu ( stavebný odpad, odpad patriaci do veľkoobjemového kontajnera a pod.), ale slúži výlučne len na zelený odpad ako je suché lístie, burina, tráva, konáre... Bližšie informácie o zapožičaní vozíka Vám budú poskytnuté na t.č. 0904 006 978, 037/779 38 12.