Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Poslanci a komisie OZ

Ing. Martina Gondeková, PhD.

gondekovamartina@gmail.com

 - zástupca starostu obce
Komisia pre kultúru a šport - predsedkyňa komisie

Poverená poslankyňa na sobášenie podľa §4 ods. 1 zákona č.36/2005 Zb.z. o rodine. 

Redakčná rada -  vedúca redakčnej rady

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

doc. PhDr. Ivan Rác, PhD.

ivan.rac.ukf@gmail.com

Komisia pre ochranu verejného poriadku, sociálnu a školskú oblasť - predseda komisie

Komisia pre financie, rozpočet a ekonomiku - člen komisie
Komisia pre stavebníctvo, pozemné komunikácie, územné plánovanie a rozvoj samosprávneho územia obce - člen komisie

Redakčná rada -  člen redakčnej rady

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dušan Varga

vargadusan10@gmail.com

Komisia pre kultúru a šport - člen komisie

Komisia pre stavebníctvo, pozemné komunikácie, územné plánovanie a rozvoj samosprávneho územia obce - člen komisie

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ing. Andrej Bojda

andrej.bojda632@gmail.com

Komisia pre financie, rozpočet a ekonomiku - člen komisie
Komisia na ochranu verejného záujmu - člen komisie
Komisia pre stavebníctvo, pozemné komunikácie, územné plánovanie a rozvoj samosprávneho územia obce - člen komisie

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mário Petrík

mayco1984@gmail.com

Komisia pre stavebníctvo, pozemné komunikácie, územné plánovanie a rozvoj samosprávneho územia obce - predseda komisie

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bc. Štefan Berec

s.berec94@gmail.com

Komisia pre ochranu verejného poriadku, sociálnu a školskú oblasť- člen komisie
Komisia pre kultúru a šport - člen komisie

Komisia na ochranu verejného záujmu - člen komisie

Komisia pre stavebníctvo, pozemné komunikácie, územné plánovanie a rozvoj samosprávneho územia obce - člen  komisie
Poverený poslanec zvolaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v osobitných prípadoch.ľ

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mária Balková

peter.mary.balko@gmail.com

Komisia pre financie, rozpočet a ekonomiku - predsedkyňa komisie

Komisia pre ochranu verejného poriadku, sociálnu a školskú oblasť- člen komisie

Poverená poslankyňa na sobášenie podľa §4 ods. 1 zákona č.36/2005 Zb.z. o rodine. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Monika Fedorová

fedorova.monika7@gmail.com

Komisia pre ochranu verejného poriadku, sociálnu a školskú oblasť- členka komisie

Komisia pre kultúru a šport - členka komisie

Poverená poslankyňa na sobášenie podľa §4 ods. 1 zákona č.36/2005 Zb.z. o rodine. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bc. Michal Gudába

michalgudaba@gmail.com

Komisia na ochranu verejného záujmu - predseda komisie

Komisia pre kultúru a šport - členka komisie

Komisia pre financie, rozpočet a ekonomiku - člen komisie

Komisia pre stavebníctvo, pozemné komunikácie, územné plánovanie a rozvoj samosprávneho územia obce - člen  komisie

_________________________________________________________________________________________________________________________________________