Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Poslanci a komisie OZ

PhDr. Ivan Rác PhD

vol.obvod Zbehy 
úsek č.7 - súp.č. 247-337,716,769,783 (vrátane nových RD v danom úseku)
E-mail: ivan.rac@zbehy.sk

Úloha v org. štruktúre

Zastupiteľstvo - zástupca starostu obce
Komisia pre ochranu verejného poriadku a vybavovanie sťažností - predseda komisie
Komisia pre školstvo, sociálnu a zdravotnú starostlivosť - predseda komisie

Finančná komisia - člen komisie
Redakčná rada - člen redakčnej rady

 

Vieroslava Fusková

vol.obvod Zbehy 
úsek č.2 - súp.č. 168-246 a od 340 - 368 (vrátane nových RD v danom úseku)

E-mail: vieroslava.fuskova@zbehy.sk

Úloha v org. štruktúre

Komisia na ochranu verejného záujmu - členka
Komisia pre kultúru a šport - predsedkyňa komisie
Komisia životného prostredia - členka

Komisia pre financie, rozpočet a ekonomiku - členka
Zastupiteľstvo - poslankyňa

 

Mário Petrík

vol.obvod Zbehy 
úsek č.3 - súp.č. 369 - 462  (vrátane nových RD v danom úseku)

E-mail: mario.petrik@zbehy.sk

Úloha v org. štruktúre

Komisia správy majetku obce, dopravy a požiarnej prevencie - predseda komisie

Komisia výstavby a územného plánovania - predseda komisie
Komisia pre kultúru a šport - člen
Zastupiteľstvo - poslanec

 

Michal Gudába

vol. obvod Andač 
- úsek č.9 - súp.č. 45-100 (vrátane nových RD v danom úseku)
E-mail: michal.gudaba@zbehy.sk

Úloha v org. štruktúre

Komisia na ochranu verejného záujmu - predseda komisie
Komisia pre financie, rozpočet a ekonomiku - predseda komisie
Komisia správy majetku obce, dopravy a požiarnej prevencie - člen
Zastupiteľstvo - poslanec

 

Alena Držíková

vol. obvod Zbehy 
-úsek č.6- súp.č. 589-660 (vrátane nových RD v danom úseku)
E-mail: alena.drzikova@zbehy.sk

Úloha v org. štruktúre

Zastupiteľstvo - poslankyňa
Redakčná rada - členka redakčnej rady

 

Monika Fedorová

vol. obvod  Andač 
-úsek č. 8 - súp.č. 1 - 44 + Dubina
E-mail: monika.fedorova@zbehy.sk 

Úloha v org. štruktúre

Komisia životného prostredia - predsedkyňa komisie
Komisia pre školstvo, sociálnu a zdravotnú starostlivosť - členka
Zastupiteľstvo - poslankyňa

 

Ing. Ivan Habiňák

vol.obvod Zbehy 
úsek č.4 - súp.č. 463 - 569 (vrátane nových RD v danom úseku)

E-mail: ivan.habinak@zbehy.sk

Úloha v org. štruktúre

Komisia pre legislatívu, štrukturálne fondy a spolupráca s podnikateľskými subjektami - člen
Komisia na ochranu verejného záujmu - člen
Zastupiteľstvo - poslanec

 

Ivan Hallo

vol. obvod Zbehy 
- úsek č.1 - súp.č. 1 - 165, 734,736,737,795,819,861

E-mail: ivan.hallo@zbehy.sk

Úloha v org. štruktúre

Zastupiteľstvo - poslanec

 

Ing. František Macho

vol. obvod Zbehy 
- úsek č.5 - súp.č. 570-588 a od 671- 712 (vrátane nových RD v danom úseku)
E-mail: frantisek.macho@zbehy.sk

Úloha v org. štruktúre

Komisia pre legislatívu, štrukturálne fondy a spolupráca s podnikateľskými subjektami - predseda komisie
Zastupiteľstvo - poslanec