Obec Zbehy
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Výsledok samosčítania v našej obci

Výsledok samosčítania v našej obci
Koniec 1.etapy sčítania obyvateľov 

Vážení občania, 

dňa 31.03.2021 sme ukončili 1.etapu sčítania obyvateľov v našej obci - elektronické samosčítanie a najmä aj vďaka Vašej spolupráci má naša obec v tejto chvíli 90,77 % sčítaných obyvateľov. V rámci celého SR to predstavuje 86%  čo je asi 4 844 007 obyvateľov. 

Ďalej Vám dávame do pozornosti, že po tejto etape samosčítania nasleduje etapa tzv.asistovaného sčítania. Termín tohto typu sčítania však stále nie je ešte známy a bude sa odvíjať od vydania rozhodnutia predsedu Štatistického úradu SR a na základe aktuálnej epidemiologickej situácie. Pre účely tohto typu sčítania - asistovaného sčítania bude zriadené tzv.kontaktné miesto ( Obecný úrad Zbehy ), toto kontaktné miesto Vám bude k dispozícii a bude aktívne po dobu 6 týždňov ( toľko bude trvať asistované sčítanie).  Kontaktné miesto nebude slúžiť len pre obyvateľov s trvalým pobytom, ale môžu sa na ňom sčítať aj obyvatelia, ktorí nemajú trvalý pobyt v Zbehoch. O priebehu a spustení asistovaného sčítania Vás budeme informovať prostredníctvom miestneho rozhlasu ako aj webovej stránky.