Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Symboly

Zbehy

Erb Obce Zbehy vychádza z historickej pečate obce.

Vzhľadom na veľmi častý výskyt postavy sv. Vojtecha v obecných pečatiach a erboch obcí na Slovensku je motív heraldicky upravený tak, že sv. Vojtech v erbe zastupujú jeho atribúty – teda biskupská mitra a tri kopije, poľnohospodársky charakter obce je podčiarknutý dvoma zlatými klasmi. S ohľadom na heraldické pravidlá erbovej tvorby, podľa ktorých je potrebné v erbe klásť kov na farbu , či farbu na kov, je vzhľadom na obsahovú náplň erbu najvhodnejšie sfarbenie – štítové pole modré , a erbové znamenia zlaté a strieborné.

Erb Obce Zbehy, vychádzajúci z historickej predlohy má túto podobu :

V modrom štíte tri strieborné prekrížené kopije sv. Adalberta, preložené zlatou, striebrolemou, strieborným krížom zdobenou mitrou, to všetko ovenčené dvomi zlatými bezostými klasmi.

Znamenie je vložené do dolu zaobleného, tzv. neskorogotického, či tiež španielskeho heraldického štítu. I keď sa v heraldickej tvorbe v minulosti používali rôzne tvary štítov, tento je v našej erbovej tvorbe najobvyklejší, používa sa vo všetkých heraldických katalógoch  s erbami miest a obcí, a teda pri publikovaní erbu Obce Zbehy v heraldických publikáciách ho nebude potrebné znova upravovať.

V zmysle heraldickej konvencie bude možné zlatú podľa potreby zamieňať aj žltou, pričom sa však bude vždy popisovať ako zlatá.

Pri čierno – bielom vyjadrení farieb sa modrá vyjadrí vodorovným šrafovaním, zlatá bodkovaním a strieborná ostáva voľná.