Obec Zbehy
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

OZNÁMENIE O OBMEDZENÍ DODÁVKY PITNEJ VODY

OZNÁMENIE O OBMEDZENÍ DODÁVKY PITNEJ VODY
Oznámenie o obmedzení dodávky pitnej vody v našej obci

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., odštepný závod Nitra Vám v zmysle § 32 zákona č.442/2002 Z.z. v platnom znení oznamuje, že dňa 03.06.2020 od 01:00 hod. do 03:00 hod. bude v našej obci obmedzená dodávka vody z verejného vodovodu a to z dôvodu plánovanej opravy vodojemu Mlynárce. Vzhľadom k náročnosti opravy a zabezpečeniu vody všetkým odberateľom je nevyhnutné vykonať technické opatrenia, v dôsledku ktorých môže prísť v uvedených lokalitách k úplnej odstávke vody alebo k zníženiu tlaku v potrubí a jej čiastočnému zakaleniu.