Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Nezabudnite na podanie priznania k dani z nehnuteľností na OÚ Zbehy do 31.01.2023

SÚBOR
Dátum: 21.12.2022
Autor: Gabika
Počet videní: 981
Nezabudnite na podanie priznania k dani z nehnuteľností na OÚ Zbehy do 31.01.2023

Nezabudnite na podanie priznania k dani z nehnuteľností.

Obec Zbehy , Obecný úrad Zbehy 69 , upozorňuje vlastníkov nehnuteľností, aby nezabudli podať :

Do 31.01.2023 priznanie k dani z nehnuteľností, ktoré podávajú vlastníci nehnuteľností,

 • ktorí na území obce Zbehy v roku 2022 kúpili, predali, darovali alebo dostali do daru nehnuteľnosť,
 • ktorým v roku 2022 bolo vydané stavebné povolenie na stavbu, kolaudačné rozhodnutie (na stavbu, prístavbu, nadstavbu), rozhodnutie o zmene účelu užívania stavby (bytu, nebytového priestoru), rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby,
 • ktorí v roku 2022 začali užívať drobnú stavbu, stavbu tvoriacu príslušenstvo k hlavnej stavbe,
 • ktorým sa v roku 2022 zmenila výmera parcely, druh pozemku alebo podiel na liste vlastníctva, alebo ak došlo k preparcelovaniu, sceleniu alebo prečíslovaniu parcely pozemkov v katastri nehnuteľností na území obce,
 • ktorí si v zdaňovacom období 2022 vysporiadali bezpodielové spoluvlastníctvo k nehnuteľnostiam na území obce,
 • ktorí si chcú uplatniť zníženie daňovej povinnosti podľa platného všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a poplatku (na stavbu na bývanie, byt, ak ide o vlastníka nehnuteľnosti držiteľa preukazu ťažko zdravotne postihnutého).

Nezabudnite na podanie priznania k dani z nehnuteľností.

Obec Zbehy , Obecný úrad Zbehy 69 , upozorňuje vlastníkov nehnuteľností, aby nezabudli podať :

Do 31.01.2023 priznanie k dani z nehnuteľností, ktoré podávajú vlastníci nehnuteľností,

 • ktorí na území obce Zbehy v roku 2022 kúpili, predali, darovali alebo dostali do daru nehnuteľnosť,
 • ktorým v roku 2022 bolo vydané stavebné povolenie na stavbu, kolaudačné rozhodnutie (na stavbu, prístavbu, nadstavbu), rozhodnutie o zmene účelu užívania stavby (bytu, nebytového priestoru), rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby,
 • ktorí v roku 2022 začali užívať drobnú stavbu, stavbu tvoriacu príslušenstvo k hlavnej stavbe,
 • ktorým sa v roku 2022 zmenila výmera parcely, druh pozemku alebo podiel na liste vlastníctva, alebo ak došlo k preparcelovaniu, sceleniu alebo prečíslovaniu parcely pozemkov v katastri nehnuteľností na území obce,
 • ktorí si v zdaňovacom období 2022 vysporiadali bezpodielové spoluvlastníctvo k nehnuteľnostiam na území obce,
 • ktorí si chcú uplatniť zníženie daňovej povinnosti podľa platného všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a poplatku (na stavbu na bývanie, byt, ak ide o vlastníka nehnuteľnosti držiteľa preukazu ťažko zdravotne postihnutého).

Do 31.01.2023 priznanie k dani z nehnuteľností, ktoré podávajú nájomcovia nehnuteľnosti,

 • ktorí v roku 2022 uzatvorili nájomnú zmluvu so Slovenským pozemkovým fondom,
 • ktorí majú uzatvorenú zmluvu o nájme k pozemku, ak nájom trvá alebo má trvať najmenej päť rokov a nájomca je zapísaný v katastri.

Do 30 dní po právoplatnosti dedičského konania alebo dražby priznanie k dani z nehnuteľností, ktoré podáva dedič alebo vydražiteľ nehnuteľnosti:

 • ktorý nadobudol nehnuteľnosť dražbou v priebehu zdaňovacieho obdobia alebo
 • ktorý zdedil nehnuteľnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

Daňovník v priznaní k dani z nehnuteľností nepočíta daň z nehnuteľností.

V prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov podáva priznanie len jeden z manželov.

V prípade podielového spoluvlastníctva podávajú vlastníci daňové priznanie každý sám do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu, alebo na základe dohody všetkých spoluvlastníkov priznanie podáva jeden z nich (zástupca). V priznaní si uplatňuje daňovník zníženie alebo oslobodenie od dane v lehote na podanie priznania; inak nárok na zníženie alebo oslobodenie od dane na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká.

Daňovník je povinný v príslušnom priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na vyrubenie dane a priznanie podpísať. Ak príslušné priznanie podáva zástupca, ktorého dohodou určili spoluvlastníci, zníženie dane  sa pri vyrubení dane zohľadní tomu spoluvlastníkovi, ktorý spĺňa podmienku na zníženie dane.

Údaje pre vyplnenie priznania získa daňovník z listu vlastníctva k nehnuteľnosti alebo z rozhodnutia Okresného úradu Nitra alebo z rozhodnutia stavebného úradu alebo z iného rozhodnutia na základe, ktorého došlo k zmene vlastníckych práv. Tlačivo na podanie priznanie Vám bude poskytnuté na Obecnom úrade Zbehy, alebo na webovej stránke obce Obecný úrad – Správa daní – dole  tlačivá.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Daň z nehnuteľností - povinnosť daňovníkov Veľkosť: 219.9 kB Formát: pdf Dátum: 21.12.2022

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.