Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Schválenie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku-Budovanie zelenej infraštruktúry v obci Zbehy

GALÉRIA SÚBOR
Dátum: 23.02.2022
Autor: Obec Zbehy
Počet videní: 1893
Schválenie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku-Budovanie zelenej infraštruktúry v obci Zbehy

Budovanie zelenej infraštruktúry v obci Zbehy

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program na základe výsledkov konania o žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s názvom projektu:

BUDOVANIE ZELENEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI ZBEHY

rozhodol tak, že v súlade s ustanovením § 57 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o príspevku z EŠIF“) žiadosť

s ch v a ľ u j e


s výškou nenávratného finančného príspevku maximálne 852 270,23 EUR (slovom: osemstopäťdesiatdvatisíc dvestosedemdesiat eur dvadsaťtri centov), pričom celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 897 126,56 EUR (slovom:osemstodeväťdesiatsedemtisíc jednostodvadsaťšesť eur päťdesiatšesť centov).

 

Bližšie informácie o daných projektoch sú dostupné na https://www.zbehy.sk/novinky/11336/projekty-2020 a v priloženej galérii

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Budovanie zelenej infraštruktúry v obci Zbehy Veľkosť: 327.5 kB Formát: pdf Dátum: 23.2.2022

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.