Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Úradná tabuľa

Verejná vyhláška -  oznámenie o začatí stavebného konania s upustením od ústneho rokovania- Zbehy , Horná domovina
SÚBOR

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania s...

02.11.2021
verejná vyhláška 
Oznámenie o začatí správneho konania - Mocnár Pavel
SÚBOR

Oznámenie o začatí správneho konania - Mocnár Pavel

02.11.2021
oznámenie 
Oznámenie o strategickom dokumente - Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021 - 2027
SÚBOR

Oznámenie o strategickom dokumente - Plán rozvoja verejných...

27.10.2021
oznámenie
Návrh Dodatku č. 1  k Všeobecne záväznému nariadeniu obce č. 2 /2020 O výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu ZŠ Zbehy
SÚBOR

Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce č. 2...

27.10.2021
návrh 
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín 2 ks - Wachal Patrik
SÚBOR

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub...

24.10.2021
oznámenie 
Oznámenie o začatí správneho konania - Fuska Ladislav
SÚBOR

Oznámenie o začatí správneho konania - Fuska Ladislav

24.10.2021
oznámenie
Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Zbehoch - návrh k VZN
SÚBOR

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Zbehoch - návrh k VZN

19.10.2021
návrh k VZN
Verejná vyhláška- areálové rozvody dažďovej kanalizácie + ORL+ retenčná /požiarna nádrž+vsakovacie zariadenia
SÚBOR

Verejná vyhláška- areálové rozvody dažďovej kanalizácie + ORL+...

17.10.2021
vyhláška 
Oznámenie o začatí správneho konania - Denis Piller
SÚBOR

Oznámenie o začatí správneho konania - Denis Piller

17.10.2021
výrub 
Určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb
SÚBOR

Určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb

13.10.2021
Sociálne služby
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny - p.Jozef Šinkovic
SÚBOR

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub...

11.10.2021
oznámenie 
Verejná vyhláška- predĺženie platnosti stavebného povolenia - rozhodnutie
SÚBOR

Verejná vyhláška- predĺženie platnosti stavebného povolenia -...

23.09.2021
rozhodnutie 
Pozvánka na piate zasadnutie OZ
SÚBOR

Pozvánka na piate zasadnutie OZ

20.09.2021
pozvánka 
Uloženie zásielky na pošte p. Vaneková
SÚBOR

Uloženie zásielky na pošte p. Vaneková

19.09.2021
Informácia
Identifikácia opatrení na zvýšenie energetickej  efektívnosti v objektoch obce Zbehy
SÚBOR

Identifikácia opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti...

19.09.2021
Identifikácia
Verejná vyhláška
SÚBOR

Verejná vyhláška

13.09.2021
Verejná vyhláška
Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Zbehy
SÚBOR

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Zbehy

29.08.2021
zverejnenie 
Verejná vyhláška - vodoprávne konanie
SÚBOR

Verejná vyhláška - vodoprávne konanie

22.08.2021
vyhláška 
Návrh - Všeobecné záväzné nariadenie obce Zbehy č. 4/2021 O podmienkach držania zvierat a ich chovu  na území obce Zbehy
SÚBOR

Návrh - Všeobecné záväzné nariadenie obce Zbehy č. 4/2021 O...

15.08.2021
návrh 
Verejná vyhláška - strategický park Nitra-  kolaudačné rozhodnutie
SÚBOR

Verejná vyhláška - strategický park Nitra- kolaudačné...

05.08.2021
vyhláška