Obec Zbehy
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Informácie pre zákonných zástupcov detí MŠ v Zbehoch

Informácie pre zákonných zástupcov detí MŠ v Zbehoch
Informácie pre zákonných zástupcov detí MŠ v Zbehoch v aktuálnej situácii 

Materská škola v Zbehoch oznamuje rodičom detí, že:

V prípade neprítomnosti deťaťa v MŠ z dôvodu:

- podozrenia na ochorenie COVID - 19 / označený ako "úzky kontakt" RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom/

- ochorenia na COVID - 19 / potvrdenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom/ je zákonný zástupca po návrate dieťaťa do MŠ povinný predložiť POTVRDENIE O CHOROBE vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti. 

Pre ostatných zákonných zástupcov platia zaužívané pravidlá:

- prerušenie dochádzky deťaťa do MŠ viac ako 3 po sebe nasledujúce dni vrátane víkendov predložiť písomné Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

- preušenie dochádzky deiťaťa do MŠ viac ako 5 pracovných dní / víkendy a sviatky sa nazapočítavajú/ z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá POTVRDENIE O CHOROBE vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.