Obec Zbehy
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

OZNAM MATERSKEJ ŠKOLY ZBEHY

OZNAM MATERSKEJ ŠKOLY ZBEHY
Prvý deň v materskej škole

Riaditeľka MŠ Zbehy dáva do pozornosti rodičom informácie, ktoré sa týkajú prevádzky MŠ Zbehy v školskom roku 2020/2021 a to:

- otvorenie MŠ o 6,30 hod.

- preberanie detí od rodičov prebieha do 8,00 hod.

- novopriajtým deťom je v prvý týždeň umožnený príchod do MŠ do 8,30 hod.

- v prvý deň a potom každý pondelok je potrebné nahlásiť neprítomnosť dieťaťa  /odhlásenie zo stravy/ a to do 7,30 hod.

   na t.č. 037/7793079

- v ostatné dni sa dieťa odhlasuje zo stravy deň vopred a to do 14,00 hod.

- odovzdávanie detí prebieha od 14,45 hod. do 16,30 hod.

- rodičom novoprijatých detí doporučujeme prevziať si dieťa do 15,30 hod.

- z dôvodu ochrany zdravia dotknutých osôb je potrebné dodržiavať opatrenia RÚVZ, ktoré budú známe z médií

- v prvý deň je potrebné priniesť dieťaťu do MŠ: papučky, pyžamko, podpísanú porcelánovú šálku na pitný režim

- ostatný zoznam potrebných vecí bude zverejnený priebežne na oznamovej tabuli MŠ

- je potrebné priniesť si so sebou dobrú náladu :-)