Obec Zbehy
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Stravovanie v Školskej jedálni pri ZŠ Zbehy

Stravovanie v Školskej jedálni pri ZŠ Zbehy
Informácia a tlačivá k stravovaniu žiakov v Školskej jedálni ZŠ Zbehy v školskom roku 2021/2022. 

Vedúca Školskej jedálne pri ZŠ Zbehy oznamuje rodičom, ktorí majú záujem o prihlásenie žiakov na obedy v šk. roku 2021/2022, že do konca augusta 2021 je potrebné odovzdať vyplnenú Žiadosť o prijatie žiaka na stravovanie a prehlásenie /tlačivá v prílohe/ na Obecnom úrade Zbehy alebo v Školskej jedálni pri ZŠ Zbehy. Bez riadne vyplnených a odovzdaných tlačív nie je možné stravovať sa v ŠJ.

Zároveň upozorňujeme rodičov na zmenu  zákona o dotáciách: dotácia sa od 01.08.2021 neposkytuje všetkým žiakom navštevujúcim ZŠ. Preto

žiadame rodičov, ktorí poberajú dávku v hmotnej núdzi, alebo ich príjem je najviac vo výške životného minima a chcú, aby sa ich dieťa stravovalo v ŠJ z dotácie, aby odovzdali  úradné potvrdenia o vyššie uvedených skutočnostiach z ÚPSVaR na Obecný úrad  Zbehy p. Molnárovej do 30.07.2021.

- Nárok na dotáciu na stravovanie majú aj deti rodičov, z ktorých si ani jeden neuplatnil na dieťa nárok na daňový bonus na vyživované dieťa / deti od dovŕšenia 6 rokov veku a nedovŕšenia 15 rokov veku/ žijúce s ním v domácnosti podľa osobitných predpisov.

Rodič sa preukazuje čestným vyhlásením /tlačivo v prílohe/, ktoré odovzdá najneskôr do 30.07.2021  na Obecný úrad Zbehy p. Molnárovej, t.č. 037/7793048.

Bez odovzdania uvedených dokladov nie je možné uplatniť si nárok na dotáciu na stravovanie v ŠJ.

Súbory na stiahnutie