Obec Zbehy
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Blížiaci sa koniec samosčítania obyvateľov

Blížiaci sa koniec samosčítania obyvateľov
7 dní do konca samosčítania

Vážení občania, 

do konca elektronického samosčítania obyvateľov ostáva ešte 7 dní a snahou nás všetkých je, aby sa do konca marca sčítalo čo najviac obyvateľov. Asistované sčítanie, o podmienkach ktorého Vás budeme informovať, bude slúžiť výlučne iba pre digitálne vylúčené obyvateľstvo, kde ich na kontaktnom mieste sčíta stacionárny asistent alebo mobilný asistent na požiadanie. Mobilný asistent bude určený prednostne pre osoby bezvládne resp. pre starších obyvateĺov, ktorí sa nebudú môcť dopraviť na kontaktné miesto sčítania. Fáza samosčítania bude ukončená 31.03.2021. Týmto sa Vám chceme poďakovať, že sa do sčítania zapájate a zároveň požiadať tých, ktorí tak ešte neurobili, aby využili túto možnosť do 31.03.2021. 

V prílohe uvádzame podiel sčítaných obyvateľov v jednotlivých obciach ku dňu 24.03.2021

Podiel_sčítaných_obyvateľov_v_obciach