Obec Zbehy
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov
Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov 

Lesy SR, štátny podnik, odštepný závod Topolčianky v súlade s ustanovením § 34e zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov ( ďalej len zákon ) vyzýva vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom ako aj vlastníkov lesných pozemkov , ktorí do 30.06.2019 požiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom podľa § 22 zákona č.229/1991 Zb. a svoje podania nedoplnili alebo neopravili, aby tak urobili v lehote, ktorá je uvedená v prílohe spolu so zoznam vlastníkov. 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov 10.4 MB pdf 18.2.2021