Obec Zbehy
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Oznam zriaďovateľa ZŠ a MŠ

Oznam zriaďovateľa ZŠ a MŠ
Oznam zriaďovateľa ZŠ a MŠ

Obec zbehy, zriaďovateľ Základnej školy a Materskej školy oznamuje rodičom detí, ktoré navštevujú MŠ alebo ZŠ, že od pondelka 08.02.2021 neotvoríme. Vyučovanie na I. a II. stupni ZŠ pokračuje i naďalej dištančne podľa platného rozvrhu hodín. MŠ bude otvorená len pre deti  zákonných zástupcov kritickej infraštruktúry a deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti.

Toto rozhodnutie bolo prijaté krízovým štábom obce a na základe vyhodnotenia všetkých dostupných informácií týkajúcich sa zvyšeného výskytu britskej mutácie koronavírusu vo FN Nitra, na odporúčanie RÚVZ Nitra neobnoviť prezenčné vzdelávanie a na základe dnešného uznesenia Bezpečnostnej rady okresu Nitra.