Obec Zbehy
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Oznámenie o uvoľnení nájomného bytu určeného pre osobitné potreby obce

Oznámenie o uvoľnení nájomného bytu určeného pre osobitné potreby obce
Uvoľnenie bytu pre osobitné potreby obce 

Obec Zbehy oznamuje občanom, že k 01.04.2021 sa uvoľňuje 1-izbový nájomný byt č. 2A v 7 bytovej jednotke so súpisným číslom 141, ktorý sa nachádza na 1. podlaží bytového domu o celkovej výmere 35,09 m2. Výška mesačného nájomného za predmetný byt je 95,44 eur. Energie ako aj poplatky za vodné a vývoz tekutého odpadu nie sú zahrnuté v nájomnom. Upozorňujeme občanov, že ide o byt určený pre osobitné potreby obce teda podať žiadosť o tento byt si môžu osoby, ktoré pre našu obec zabezpečujú kultúrne, spoločenské, zdravotnícke, ekonomické potreby, sociálnu a zdravotnú starostlivosť, ochranu obyvateľov alebo zabezpečujú výkon samosprávnych funkcií obce Zbehy. Bližšie podmienky stanovuje Všeobecne záväzné nariadenie obce č.3/2020 o podmienkach prideľovania nájomných bytov a správy bytových domov obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania ( §5 ). Žiadosť o nájomný byt určený pre osobitné potreby obce je treba doručiť na Obec Zbehy, Obecný úrad č.69, 951 42 Zbehy a to najneskôr do 11.02.2021. Žiadosti doručené po tomto termíne nebudú akceptované. V prílohe prikladáme žiadosť o pridelenie nájomného bytu. Bližšie informácie Vám budú poskytnuté na t.č. 0904 006 978. 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Žiadosť o pridelenie bytu nová Príloha č.1 106.6 kB rtf 11.1.2021