Obec Zbehy
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Oznámenie o pridelení 3-izbového bytu

Oznámenie o pridelení 3-izbového bytu
Pridelenie 3-izbového bytu 

Obec Zbehy v zastúpení starostom obce Ing. Adamom Žákovičom oznamuje, že na základe výsledkov pre posudzovanie žiadostí na 3-izbový byt so súp.č. 141/5 a pri doložení všetkých požadovaných príloh rozhodlo Obecné zastupiteľsvo v Zbehoch, ktoré sa konalo dňa 09.09.2020 prideliť tetno nájomný byt p. Lívii Bojdovej, Zbehy.