Obec Zbehy
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Výzva na zaplatenie nedoplatku na daniach

Výzva na zaplatenie nedoplatku na daniach
Výzva na zaplatenie nedoplatku na daniach z nehnuteľnosti, za psa, poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad

Obec Zbehy ako správca dane z nehnuteľnosti, dane za psa, poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad týmto upozorňuje všetkých občanov - daňovníkov, ktorí do dnešného dňa neuhradili dane a poplatky v zmysle zákona č.582/2004 Zb. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, aby si túto povinnosť splnili čo najskôr a to buď zaplatením do pokladne Obecného úradu v Zbehoch alebo na účet obce a tak sa vyhli prípadným sankciám.