Obec Zbehy
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

OZNÁMENIE O UVOĽNENÍ NÁJOMNÉHO BYTU

OZNÁMENIE O UVOĽNENÍ NÁJOMNÉHO BYTU
Oznámenie o pridelení 3-izbového nájomného bytu

Obec Zbehy oznamuje záujemcom, ktorí sú zaradení do zoznamu žiadateľov o nájomné byty a ostatným záujemcom že sa k 01.09.2020 uvoľní v našej obci 3-izbový nájomný byt v 7 bytovej jednotke súp. č.  141,  ktorý sa  nachádza na druhom podlaží o celkovej výmere 72,95 m2. Výška mesačného nájomného za byt je 198,42 €. Energie nie sú zahrnuté v nájomnom.  Pred podpisom nájomnej zmluvy je nájomca povinný vložiť na účet Obce Zbehy finančnú zábezpeku vo výške 6-mesačného nájomného (1190,52€). Žiadosť o nájomný byt (žiadosť nemusia vypĺňať už tí žiadatelia, ktorí si ju už podali ) a dotazník s potrebnými prílohami je potrebné doručiť obci Zbehy najneskôr do 20.07.2020 a to buď osobne do podateľne obecného úradu v Zbehoch alebo poštou na adresu: Obec Zbehy, Obecný úrad 69, 951 42 Zbehy. Žiadosti, ktoré budú spĺňať potrebné kritéeriá,  budú posúdené komisiou na prideľovanie nájomných bytov. Bližšie informácie o podávaní žiadostí na pridelenie nájomných bytov Vám budú poskytnuté na  tel. čísle 0904 006 978. 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Čestné prehlásenie o pravdivosti údajov 12.1 kB docx 8.6.2020
Prílohy k žiadosti na byt 13.3 kB docx 8.6.2020
Podmienky pridelenia nájomných bytov 337 kB pdf 8.6.2020
Dotazník na byt 44.5 kB doc 8.6.2020
Žiadosť o pridelenie bytu 281.4 kB pdf 8.6.2020