Obec Zbehy
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Oznámenie o obmedzení dodávky pitnej vody

Oznámenie o obmedzení dodávky pitnej vody
Obmedzenie dodávky pitnej vody

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., odštepný závod Nitra Vám v zmylse § 32 zákona č.442/2002 Z.z. v platnom znení oznamuje, že dňa 19.05.2020 od 00:00 hod. do 20.05.2020 do 03:00 hod. bude obmedzená dodávka vody z verejného vodovodu v našej obci a to z dôvodu plánovanej opravy vodojemu Mlynárce. Vzhľadom k náročnosti opravy a zabezpečeniu vody všetkým odberateľom je nevyhnutné vykonať technické opatrenia, v dôsledku ktorých môže prísť v uvedených lokalitách k zníženiu tlaku vody a jej čiastočnému zakaleniu.