Obec Zbehy
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Kontakt

Obec Zbehy           

Obecný úrad Zbehy č.69

951 42 Zbehy

IČO: 00308668
DIČ: 2021102941
Bankové spojenie: IBAN : SK 32 5600 0000 0009 6677 3001

 

Aktuálny oznam o vybavovaní stránok 

Starosta obce:

Ing. Adam Žákovič

0903 718 326 

obec@zbehy.sk

starosta@zbehy.sk

Referent:

Gabriela Billová

037/779 38 12

obec@zbehy.sk

- matrika (sobáš,úmrtie,určenie otcovstva, rodná matrika)

- správa daní a poplatkov

- nájomné zmluvy (nebytové priestory, smetné nádoby,voda)

- podateľna OÚ 

- správa cintorína

- knižnica

- civilná obrana

 

Referent:

Erika Molnárová

037/779 30 48 

obec@zbehy.sk

- mzdová a personálna agenda

- prenájom KD Zbehy 

- sociálne služby

- vyhlasovanie MR

- aktivačné práce

Referent:

Ing.Danica Hallová

0904 006 978

obec@zbehy.sk

- stavebná agenda

- územnoplánovacie informácie

- podateľňa OÚ 

- overovanie listín a podpisov

- inkasovanie daní a poplatkov

- evidencia obyvateľstva

- kultúrna agenda

- výrub drevín

- nájomné byty 

- voľby 

- rybárske lístky

- webová stránka obce

 

 

 

Referent:

Andrea Horková

0911 718 326

obec@zbehy.sk

- účtovníctvo obce

- organizácie  v obci 

- eurofondy 

 

 

Materská škola Zbehy

ADRESA:

Materská škola Zbehy 148

951 42 Zbehy

Tel.: 7793079

 

Riaditeľka školy 

Dana Danišová

 

Kvalifikované učiteľky pre MŠ 

Denisa Čičková - poverená zastupovaním riaditeľky

Silvia Miškolciová

Mgr. Margita Štefanková

Žaneta Vargová 

Mgr. Miroslava Andelová

 

Kuchárka – Darina Strháková

Pomocná kuchárka – Miriam Škorvagová

Upratovačka – Ĺudmila Tóthová

Vedúca školskej jedálne – Iveta Krošláková

 


Zbehy

Zbehy

Budte prvý a pridajte inzerát

Pridanie inzerátu

Odber noviniek