Obec Zbehy
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Úradná tabuľa

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 23.6.2021

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v obci Zbehy za rok 2019 21.9 kB xlsx 22.3.2021
Podklady pre výpočet úrovni vytriedenia 16.7 kB docx 22.3.2021
Oznámenie o uložení poštovej zásielky Bačinská Katarína 289.6 kB pdf 21.2.2020
Upozornenie na nadobudnutie účinnosti novely zákona o ochrane prírody 3.05 MB pdf 18.2.2020
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasia na výrub dreviny 314.9 kB pdf 18.2.2020
kompostéry oznámenie 335.6 kB pdf 15.7.2019
VZN č. 1/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Zbehy 185.1 kB pdf 6.8.2019
Záverečný účet obce za rok 2018 po pripomienkovaní - návrh 383.6 kB pdf 13.6.2019
Oznámenie o uložení poštovej zásielky 289.1 kB pdf 25.2.2020
Oznámenie o uložení poštovej zásielky-Bodlala 292.6 kB pdf 28.2.2020
Oznámenie o uložení poštovej zásielky-Minár 292.3 kB pdf 11.3.2020
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu dreviny pre obec Čab 524.2 kB pdf 11.3.2020
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu-Tóthová Eva 201.2 kB pdf 11.3.2020
Oznámenie o začatí stavebného konania s upustením od ústneho rokovania 1.02 MB pdf 11.3.2020
Oznámenie o začatí správneho konania na výrub Lopašková 410.2 kB pdf 11.3.2020
Oznámenie o začatí správneho konia na výrub Karasová 411.6 kB pdf 11.3.2020
Verejná vyhláška-R-ÚSES Nitra 972 kB pdf 31.3.2020
Zmluva o poskytovaní právnych služieb 732.8 kB pdf 9.4.2020
Zrušenie trvalých pobytov 1.57 MB pdf 15.4.2020
Oznámenie o uložení poštovej zásielky Božík 292.8 kB pdf 6.5.2020
Upovedomenie - verejná vyhláška 566.5 kB pdf 12.5.2020
Verejná vyhláška celoobecný vodovod Zbehy 1.15 MB pdf 13.5.2020
Oznámenie o uložení zásielky Božík 292.8 kB pdf 15.5.2020
Oznámenie o uložení zásileky Božík zo dňa 18.05.2020 292.8 kB pdf 18.5.2020
Verejná vyhláška - upovedomenie Verejný vodovod Zbehy Andač 689.1 kB pdf 20.5.2020
Uloženie zásielky Dominková 294.4 kB pdf 10.6.2020
plán KČz návrh II. polrok 2020 64.4 kB rtf 16.6.2020
Úzmený plán regiónu Nitrianskeho samosprávneho kraja - zaslanie oznámenia 578.6 kB pdf 16.6.2020
Verejná vyhláška Zbehy,Horný Koniec 860.3 kB pdf 23.6.2020
výdavkové položky 2019 22.4 kB pdf 12.6.2020
Návrh - Záverečný účet obce za rok 2019 pripomienkované 381.5 kB pdf 12.6.2020
príjmové položky 2019 15.7 kB pdf 12.6.2020
Pozvánka na OZ 209.1 kB pdf 26.6.2020
Rozhodnutie od MDV SR 1.2 MB pdf 21.7.2020
Schválené dotácie pre organizácie od obce Zbehy na rok 2020 363.6 kB pdf 20.2.2020
Verejná vyhláška - Rozhodnutie OÚ Nitra , Strategický park Nitra 2.61 MB pdf 14.8.2020
Návrh úpravy rozpočtu Obce Zbehy 50.6 kB pdf 14.8.2020
Návrh VZN č.1/2020 o vyhlásení záväzných častí ÚPO Zbehy 121.9 kB pdf 20.8.2020
Doložka právoplatnosti rozhodnutia zo dňa 20.07.2020 545.6 kB pdf 25.8.2020
Vypísanie výberového konania na pozíciu pedagogický asistent MŠ Zbehy 39.9 kB pdf 26.8.2020
Pozvánka na OZ 9.9.2020 211.3 kB pdf 2.9.2020
VZN 1/2020 o vyhlásení záväzných častí ÚPO Zbehy 123.3 kB pdf 14.9.2020
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu 383.2 kB pdf 16.9.2020
Pozvánka na mimoriadne OZ 21.9.2020 203.9 kB pdf 17.9.2020
Oznámenie o uložení obyčajnej zásielky p.Jozef Naňo 289.3 kB pdf 18.9.2020
oboznámenie s obsahom odvolania Strategický park Nitra - Verejná vyhláška 616.1 kB pdf 28.9.2020
Oznámenie o uložení zásielky Horka 289.5 kB pdf 2.10.2020
Oznámenie o uložení poštovej zásielky Bodlala 289.5 kB pdf 5.10.2020
Oznámenie o uložení zásielky p. Bodlala 289.5 kB pdf 6.10.2020
Oznámenie o uložení zásielky Barbiríková 289.4 kB pdf 6.10.2020
Oznámenie o začatí správneho konania na výrub drevín p.Mocnár 344.3 kB pdf 7.10.2020
Oznámenie o uložení zásielky p.Minár 289.4 kB pdf 9.10.2020
Oznámenie o začatí konania výrubu dreviny pre obec Čab 344.9 kB pdf 12.10.2020
Návrh VZN č.2-2020 O výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu ZŠ Zbehy 159.6 kB pdf 14.10.2020
Verejná vyhláška - chodník 408.9 kB pdf 15.10.2020
Oznámenie o uložení písomnosti Barbiríková Viera 289.4 kB pdf 19.10.2020
Oznámenie o uložení písomnosti Billa Dávid 292.3 kB pdf 19.10.2020
Oznámenie o uložení písomnosti Billa Patrik 292.9 kB pdf 19.10.2020
Oznámenie o uložení písomnosti Kcuahriková Andrea 292.8 kB pdf 19.10.2020
Oprava zrejmej chyby - Verejná vyhláška 266.4 kB pdf 3.11.2020
Oznámenie o uložení obyčajnej zásielky Šmulíková 289.5 kB pdf 5.11.2020
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu dreviny 309.6 kB pdf 10.11.2020
Oznámenie pre verejnosť o strategickom dokumente obce Lehota 442.8 kB pdf 12.11.2020
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie chodník 574.2 kB pdf 20.11.2020
Zámer predaja nehnuteľného majetku obce Zbehy, na ktorý sa sťahuje prípad hodný osobitného zreteľa - P.Ostroška 232.6 kB pdf 23.11.2020
Návrh VZN obce o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve obce 473.4 kB pdf 23.11.2020
Oznámenie o začatí správneho konania na výrub dreviny 312.8 kB pdf 24.11.2020
Zámer predaja nehnuteľného majetku obce Zbehy, na ktorý sa sťahuje prípad hodný osobitného zreteľa - J.Nikel a manž. Daša rod. Kopáčiková 330.1 kB pdf 23.11.2020
Návrh rozpočtu na rok 2018-2023 pripomienkovaný 496.9 kB pdf 23.11.2020
Doplnkové materiály k návrhu rozpočtu na rok 2021-2023 pripomienkovaný 958.7 kB pdf 23.11.2020
Návrh rozpočtu na rok 2021-2023 pripomienkovaný 171.2 kB pdf 23.11.2020
Návrh Plánu KČ hlavného kontrolóra I. polrok 2021 (z) 225.5 kB pdf 2.12.2020
Návrh VZN o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce Zbehy - pripomienkovaný 282.7 kB pdf 23.11.2020
Oznámenie o uložení zásielky Ostertág 290.4 kB pdf 9.12.2020
VZN č.2/2020 O výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu ZŠ Zbehy 159.5 kB pdf 11.12.2020
VZN č.3-2020 o podmienkach pridelovania nájomných bytov a správy bytových domov obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania 669.7 kB pdf 11.12.2020
VZN o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce Zbehy - schválené 9.12.2020 227.6 kB pdf 10.12.2020
Kolaudačné rozhodnutie - príprava strategického parku Nitra 1.31 MB pdf 21.12.2020
Kolaudačné rozhodnutie Strategický park Nitra - Vrerejná vyhláška 3.11 MB pdf 22.12.2020
Návrh dodatku č.1 k VZN 3-2020 49.4 kB pdf 23.12.2020
Zbehy-celoobecný vodovod verejná vyhláška 1.02 MB pdf 18.1.2021
Verejná vyhláška - Strategický park Nitra 1.56 MB pdf 28.1.2021
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu dreviny Tkáč 319.2 kB pdf 2.2.2021
Verejná vyhláška - kanalizácia Lužianky III.etapa 1.23 MB pdf 9.2.2021
Oznámenie o uložení poštovej zásielky Minár 26.8 kB pdf 10.2.2021
Dodatok č.1 k VZN č.3-2020 o podmienkach prideľovania nájomných bytov a správy bytových domov obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania 452.5 kB pdf 18.2.2021
Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov 10.4 MB pdf 18.2.2021
Zbehy -Úroveň vytriedenia TKO za r.2020 91.9 kB xlsx 24.2.2021
Podklady pre výpočet úrovni vytriedenia 469.6 kB pdf 24.2.2021
Verejná vyhláška-Zbehy celoobecný vodovod 997 kB pdf 24.2.2021
Oznámenie o strategickom dokumente NR samosprávneho kraja 615.9 kB pdf 25.2.2021
Zbehy_upozornenie verejnosti_OZNAM 364.9 kB pdf 26.2.2021
Oznámenie o uložení zásielky Vaneková Helena 291 kB pdf 18.3.2021
Oznámenie o uložení zásileky Gašpar Luboš 289.2 kB pdf 18.3.2021
Oznámenie o začatí správneho konania na výrub dreviny p.Kmeťová 327 kB pdf 18.3.2021
Oznámenie o začatí správneho konania na výrub dreviny Fúska František 343.3 kB pdf 23.3.2021
Oznámenie o začatí správneho konania na výrub dreviny Miškolci Matej 338.6 kB pdf 23.3.2021
Návrh VZN 1 - 2021 o zákaze umiestnenia herní na území obce 152.3 kB pdf 26.3.2021
vyhlásenie VK - riaditeľ ZŠ Zbehy 34 kB pdf 31.3.2021
vyzva-na-predkladanie-ponuk-prieskumom-trhu-dobudovanie-zakladnej-technickej-infrastruktury-pre-mrk-v-obci-zbehy 5.47 MB rar 30.3.2021
PHZ - Výzva na predloženie ponuky - Zákazka pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky 14.7 MB pdf 16.4.2021
Pozvánka na OZ 26.4.2021 215.8 kB pdf 22.4.2021
Oznámenie o začatí správneho konania na výrub dreviny IC Holding 334.4 kB pdf 13.5.2021
Oznámenie o dražbe hnuteľných vecí dňa 2.6.2021 388.2 kB pdf 13.5.2021
Predĺženie platnosti SP Bytový dom Zbehy - Verejná vyhláška 544.4 kB pdf 31.5.2021
servis@preko.sk_20210608_104154 407.3 kB pdf 8.6.2021
Štatút Obce Zbehy - pracovná verzia 57.9 kB docx 8.6.2021
plán KČz návrh II polrok 2021 224.4 kB pdf 10.6.2021
Návrh - Záverečný účet obce za rok 2020 pripomienkovaný 746.5 kB pdf 7.6.2021
Pozvánka na OZ 23.6.2021 211.2 kB pdf 17.6.2021
Príprava strategického parku - Verejná vyhláška - oznámenie o začatí kolaudácie 264.9 kB pdf 18.6.2021