Obec Zbehy
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Územný plán obce Zbehy

Územným plánovaním sa sústavne a komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určujú sa jeho zásady, navrhuje sa vecná a časová koordinácia činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno – historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. Územné plánovanie utvára predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností v území s osobitným zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy a zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja, pre šetrné využívanie prírodných zdrojov a pre zachovanie prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt. Cieľom územného plánovania je prostredníctvom sústavného a komplexného riešenia priestorového usporiadanie územia a funkčného využitia územia vytvárať predpoklady trvalo udržateľného rozvoja. Územným plánovaním sa vo verejnom záujme určuje hospodárne využitie zastavaného územia a chráni nezastavané územie. Orgány územného plánovania premietajú konkrétne zámery do územia a koordinujú verejné záujmy. viac sa dočítate na : http://www.uzemneplany.sk/co-je-to-uzemny-plan

 

Územný plán obce Zbehy sa v súčastnosti skladá :

Územného plán obce Zbehy (2006)  

Doplnok územného plánu č.1- nebol schválený (lokalita pri strelnici)

Doplnok územného plánu č.2- Jaguar Landrover + lokalita nad Základnou školou 

Doplnok územného plánu č.3- Lokalita za kostolom 

 

Príprava nového územného plánu obce Zbehy

Najdôležitejšími fázami prípravy nového územného plánu sú :

1.  Prieskumy a rozbory

2. Zadanie

3. Koncept  koncept_-_komplexny_navrh

4. Návrh ÚPN obce - aktuálne prebieha - _návrh_-_Komplexny___navrh

Viace informácií o jednotlivých fázach prípravy nového územneho plánu najdete na: http://www.uzemneplany.sk/priprava-a-realizacia-upn

 

 

 

 

Súbory na stiahnutie

Budte prvý a pridajte inzerát

Pridanie inzerátu

Odber noviniek