Obec Zbehy
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Poslanci a komisie OZ

PhDr. Ivan Rác PhD

vol.obvod Zbehy 
úsek č.7 - súp.č. 247-337,716,769,783
E-mail: ivan.rac@zbehy.sk

Úloha v org. štruktúre

Zastupiteľstvo - zástupca starostu obce
Komisia pre ochranu verejného poriadku a vybavovanie sťažností - čle
Komisia pre školstvo, sociálnu a zdravotnú starostlivosť - predseda komisie
Redakčná rada - člen redakčnej rady

 

Vieroslava Fusková

E-mail: vieroslava.fuskova@zbehy.sk

Úloha v org. štruktúre

Komisia na ochranu verejného záujmu - členka
Komisia pre kultúru a šport - predsedkyňa komisie
Komisia životného prostredia - členka
Zastupiteľstvo - poslankyňa

 

Mário Petrík

E-mail: mario.petrik@zbehy.sk

Úloha v org. štruktúre

Komisia správy majetku obce, dopravy a požiarnej prevencie - predseda komisie
Komisia pre kultúru a šport - člen
Zastupiteľstvo - poslanec

 

Michal Gudába

vol. obvod Andač 
- úsek č.2 - súp.č. 51-100
E-mail: michal.gudaba@zbehy.sk

Úloha v org. štruktúre

Komisia na ochranu verejného záujmu - predseda komisie
Komisia pre financie, rozpočet a ekonomiku - člen
Komisia správy majetku obce, dopravy a požiarnej prevencie - člen
Zastupiteľstvo - poslanec

 

Alena Držíková

vol. obvod Zbehy 
-úsek č.6- súp.č. 589-660,726-729,763...
E-mail: alena.drzikova@zbehy.sk


Úloha v org. štruktúre

Komisia pre financie, rozpočet a ekonomiku - predsedkyňa komisie
Zastupiteľstvo - poslankyňa
Redakčná rada - členka redakčnej rady

 

Monika Fedorová

vol. obvo Andač 
-úsek č. 1 - súp.č. 1-50, 101
E-mail: monika.fedorova@zbehy.sk 

Úloha v org. štruktúre

Komisia životného prostredia - predsedkyňa komisie
Komisia pre školstvo, sociálnu a zdravotnú starostlivosť - členka
Zastupiteľstvo - poslankyňa

 

Ing. Ivan Habiňák

thumb_image

E-mail: ivan.habinak@zbehy.sk

Úloha v org. štruktúre

Komisia výstavby a územného plánovania - predseda komisie
Komisia pre financie, rozpočet a ekonomiku - člen
Komisia pre legislatívu, štrukturálne fondy a spolupráca s podnikateľskými subjektami - člen
Komisia na ochranu verejného záujmu - člen
Zastupiteľstvo - poslanec

 

Ivan Hallo

E-mail: ivan.hallo@zbehy.sk

Úloha v org. štruktúre

Komisia pre ochranu verejného poriadku a vybavovanie sťažností - predseda komisie
Komisia výstavby a územného plánovania - člen
Zastupiteľstvo - poslanec

 

Ing. František Macho

vol. obvod Zbehy 
- úsek č.4 - súp.č. 463-549,719,768,797
E-mail: frantisek.macho@zbehy.sk

Úloha v org. štruktúre

Komisia pre legislatívu, štrukturálne fondy a spolupráca s podnikateľskými subjektami - predseda komisie
Zastupiteľstvo - poslanec

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.