Harmonogram vývozu 2020Harmonogram vývozu 2020

Voľby do Národnej rady SR 2020

v

Fotogaléria

Posledná pridaná fotografia

Posledná pridaná fotografia

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 3
DNES: 70
TÝŽDEŇ: 70
CELKOM: 494782

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
14.01.2020

Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho právak nehnuteľnosti

15/2020

670,00 EUR šestosedemdesiat

Rímskokatolícka Cirkev, farnosť Lukáčovce

Obec Zbehy

20.12.2019

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

5190036608

3,25 EUR Trieurádvatsaťpäťcentov

Obec Zbehy

Komunálna poisťovňa

19.12.2019

Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov

397-001/2019

Neuvedené

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Zbehy

18.12.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

22019

715,00 EUR

Obec Zbehy

CVP o.z. Zvolen

18.12.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

32019

55,00 EUR

Obec Zbehy

RKC Nitra

18.12.2019

Leasingová zmluva pre podnikateľov

095-005942

181,15 EUR Jednostoosemdesiatjedeneurpätnásťcentov /štvrťrok

Obec Zbehy

Grenkeleasing

16.12.2019

Dodatoky k zmluvám o poskytovaní verejných služieb

1010500100

5,00 EUR Päťeur

Obec Zbehy

Slovak Telekom

17.12.2019

Dodatok č.3 k zmluve o nájme nebytových priestorov - Gynekologická ambulancia

362-003/2019

570,00 EUR päťstosedemdesia eur ročne

ITAR s.r.o., MUDr. Igor Tarabčák

Obec Zbehy

17.12.2019

Dodatok č.2 k zmluve o nájme nebytových priestorov

362-001/2019

550,00 EUR päťstopäťdesiat eur ročne

MUDr. Karin Kirinovičová, Všeobecný lekár pre dospelých

Obec Zbehy

17.12.2019

Dodatok č.3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov

362-002/2019

460,00 EUR štyristošesťdesiat eur ročne

STOMASUN s.r.o., MDDr. Simona Debrovská

Obec Zbehy

10.12.2019

Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva

397/2019

342,00 EUR tristoštyridsaťdva

Obec Zbehy

TOPSET Solutions s.r.o.

25.11.2019

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti poradného konzultanta pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa

ZO/2019WB12594-2

216,00 EUR Dvestošestnásťeur

Obec Zbehy

osobnyudaj.sk, s.r.o.

29.10.2019

Zmluva o dielo

2019

19 983,84 EUR

Cesty, s.r.o.

Obec Zbehy

29.10.2019

Zmluva o vykonávaní prác

2019

2,30 EUR

Obec Zbehy

Ústav na výkon väzby a Ústav na výko trestu odňatia slobody

29.10.2019

Zmluva o diello č. Enviro 21-2019

327-001/2019

800,00 EUR osemsto

Obec Zbehy

JA-BL-KO ct, s.r.o., Nové Zámky

07.10.2019

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby

5190036605

6,64 EUR Šesťeuršesťdesiatštyricentov

Komunálna poisťovňa

Obec Zbehy

23.09.2019

Zmluva o poskytnutí podpory

2019

16 360,80 EUR

Obec Zbehy

Slovenská agnetúra životného prostredia

19.09.2019

Dodatok k zmluve

2

7 120,00 EUR sedemtisícstodvadsať

Obec Zbehy

Cesty, s.r.o.

16.09.2019

Dodatok k zmluve o spolupráci a kúpnej zmluve

159/1/2019

neuvedené

Obec Zbehy

BFL sro.

26.08.2019

Licenčná zmluva

2019

420,00 EUR

Tendernet, s.r.o.

Obec Zbehy

26.08.2019

Zmluva o dielo

2019

12 595,32 EUR

Cesty, s.r.o.

Obec Zbehy

23.08.2019

Dodatok č. 1 k zmluve

2019

4 217,81 EUR

Cesty, s.r.o.

Obec Zbehy

19.08.2019

Zmluva o poskytovaní služieb

22/2019

5 450,00 EUR Päťtisícštyristopäťdesiateur

Suport and Consulting s.r.o.

Obec Zbehy

08.08.2019

Zamestnávateľská zmluva uzatvorená podľa § 58 zákona č. 650/2004 Z.z,

100012385

6,64 EUR Šesťeuršesťdesiatštyricentov

STABILITA, d.d.s, a.s.

Obec Zbehy

01.08.2019

Dodatok č. 1 k ZoD

2019

Neuvedené

Obec Zbehy

Cesty, s.r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: