Harmonogram vývozu 2020Harmonogram vývozu 2020

Voľby do Národnej rady SR 2020

v

Fotogaléria

Posledná pridaná fotografia

Posledná pridaná fotografia

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 5
DNES: 278
TÝŽDEŇ: 2965
CELKOM: 494044

Obsah

Kolaudačné rozhodnutie

Typ: ostatné
Kolaudačné rozhodnutie 1Ukončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.

Kolaudačné konanie sa začína na písomný návrh stavebníka. V kolaudačnom konaní stavebný úrad skúma, či sa   stavba uskutočnila podľa overenej dokumentácie v stavebnom konaní  a či boli dodržané podmienky stavebného povolenia. Účastníkom  kolaudačného konania je stavebník, vlastník pozemku alebo stavby a dotknuté orgány  štátnej správy.

 

 Potrebné doklady:

- Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia /tlačivo návrh  na kolaudáciu/

- Geometrický plán

- Doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní  a o spôsobilosti  prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku a o vyhodnotení  skúšobnej prevádzky

- Projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní

- Výkresy, v ktorých sú vyznačené zmeny, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby

- Doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov a ďalšie doklady určené v podmienkach stavebného povolenia

- Stavebný denník

- Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné  opatrenia dotknutých  orgánov štátnej správy

- Energetický certifikát u stavieb nových budov podliehajúcich energetickej  certifikácii alebo významnej obnove existujúcej budovy


Vytvorené: 2. 8. 2015
Posledná aktualizácia: 7. 9. 2016 12:36
Autor: Ing. Adam Žákovič