Obsah

zápisnice 2019

Zápisnica z mimoriadneho OZ dňa 30.1.2019 Stiahnuté: 44x

zápisnice 2018

Zápisnica z 27.12.2018 Stiahnuté: 129x

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OZ dňa 10.12.2018 Stiahnuté: 126x

Zápisnica 8.10.2018 Stiahnuté: 77x

Zápisnica z 25.6.2018 Stiahnuté: 105x

Zápisnica z 21.5.2018 Stiahnuté: 110x

Zápisnica z 26.2.2018 Stiahnuté: 137x

Plán zasadnutí OZ v roku 2018 Stiahnuté: 173x

zápisnice 2017

Zápisnica 11.12.2017 Stiahnuté: 191x

Zápisnica z mimoriadneho OZ 2.11.2017 Stiahnuté: 149x

Zápisnica z mimoriadneho OZ 11.10.2017 Stiahnuté: 126x

Zápisnica 11.9.2017 Stiahnuté: 175x

Zápisnica 23.8.2017 Stiahnuté: 135x

Zápisnica 12.6.2017 Stiahnuté: 141x

Zápisnica 13.3.2017 Stiahnuté: 153x

zápisnice 2016

Zápisnica 12.12.2016 Stiahnuté: 188x

Zápisnica z 12.9.2016 Stiahnuté: 171x

Zápisnica 13.6.2016 Stiahnuté: 240x

Zápisnica 14.3.2016 Stiahnuté: 221x

Plán zasadnutí OZ v roku 2016 Stiahnuté: 281x

Stránka