Obsah

uznesenia 2019

Uznesenie z 05.08.2019 Stiahnuté: 13x | 13.08.2019

Uznesenie zo 17.6.2019 Stiahnuté: 37x | 25.06.2019

Uznesenie z 15.4.2019 Stiahnuté: 60x | 25.04.2019

Uznesenie z mimoriadneho OZ 20.3.2019 Stiahnuté: 96x | 22.03.2019

Uznesenie 25.2.2019 Stiahnuté: 98x | 27.02.2019

Uznesenie z mimoriadneho OZ dňa 30.1.2019 Stiahnuté: 89x | 01.02.2019

uznesenia 2018

Uznesenie z 27.12.2018 Stiahnuté: 156x | 11.06.2019

Uznesenie z ustanovujúceho zasadnutia OZ dňa 10.12.2018 Stiahnuté: 153x | 08.01.2019

Uznesenie 8.10.2018 Stiahnuté: 129x | 08.01.2019

Uznesenie z 25.6.2018 Stiahnuté: 165x | 08.01.2019

Uznesenie z 21.5.2018 Stiahnuté: 168x | 08.01.2019

Uznesenie 26.2.2018 Stiahnuté: 204x | 08.01.2019

uznesenia 2017

Uznesenie 11.12.2017 Stiahnuté: 227x | 08.01.2019

Uznesenie z mimoriadneho OZ 2.11.2017 Stiahnuté: 194x | 08.01.2019

Uznesenie 12.6.2017 Stiahnuté: 163x | 08.01.2019

Uznesenie z mimoriadneho OZ 11.10.2017 Stiahnuté: 181x | 08.01.2019

Uznesenie 11.9.2017 Stiahnuté: 212x | 08.01.2019

Uznesenie 23.8.2017 Stiahnuté: 186x | 08.01.2019

Uznesenie 13.3.2017 Stiahnuté: 208x | 08.01.2019

Plán zasadnutí OZ v roku 2017 Stiahnuté: 276x | 08.01.2019

Stránka