Fotogaléria

Posledná pridaná fotografia

Posledná pridaná fotografia

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 2
DNES: 46
TÝŽDEŇ: 46
CELKOM: 363357

Obsah

VZN č.8/2008 Podmienky poskytovania dotácie pre PO a FO- podnikateľov na území obce Stiahnuté: 227x

VZN č.4/2008 O výške príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole v obci Zbehy Stiahnuté: 222x

VZN č.3/2008 O výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu ZŠ Zbehy Stiahnuté: 190x

VZN č.1/2016 O vyhlásení záväzných častí ÚPO Zbehy Zmeny a doplnky č.3 Stiahnuté: 68x

VZN č. 2/2017 O zavedení a poskytovaní elektronických služieb Stiahnuté: 68x

VZN č. 1/2008 a VZN č.2/2008 - O príspevku v školskej jedáleni ZŠ a MŠ Stiahnuté: 264x

VZN č.3/2017 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 122x

Dodatok č. 1 k VZN č.1/2008 - Príspevok v školskej jedáleni ( dôchodci) Stiahnuté: 244x

VZN č.1/2010 O stanovení zásad prezentácie politických strán.....Komunálne voľby Stiahnuté: 210x

VZN č.3/2009 O parkovaní vozidiel na verejných priestranstvách Stiahnuté: 187x

VZN č.1/2009 O čistote a verejnom poriadku Stiahnuté: 267x

Dodatok k VZN č.6/2000 o symboloch obce , ich používaní a ochrane Stiahnuté: 191x

VZN č.7/2008 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhov. miestach Stiahnuté: 188x

VZN č. 1/2012 o poskytovaní sociálnyvch služieb, spôsobe a výške úhrad za soc. služby Stiahnuté: 59x

Zásady pre zriaďovanie a činnosť komisií OZ v Zbehoch Stiahnuté: 84x

Odmeňovací poriadok Stiahnuté: 76x

Dodatok č.5 k VZN č.1/2008, O výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni Stiahnuté: 89x

VZN č.2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Zbehy a časti obce Andač Stiahnuté: 234x

VZN č.01/2017 - Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Zbehy a Zbehy časť Andač Stiahnuté: 213x

Organizačný poriadok Stiahnuté: 340x

Stránka