Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Prieskumy a rozbory k novému územnemu plánu obce Zbehy

1. širšie vzťahy: tu ku stiahnutiu

2. komplexný rozbor problematiky : tu ku stiahnutiu

3. rozbor dopravy: tu ku stiahnutiu

4. rozbor technického vybavenia: tu ku stiahnutiu

5. krajinnoekologicky plan:  tu ku stiahnutiu

 

Textová časť:

Krajinnoekologicky plan: tu ku stiahnutiu

Územný plán obce Zbehy zadanie: tu ku stiahnutiu

 

Viace informácií o jednotlivých fázach prípravy nového územneho plánu najdete na: http://www.uzemneplany.sk/priprava-a-realizacia-upn

 

OZNÁMENIE O PREROKOVANÍ KONCEPTU ÚZEMNÉHO PLÁNU

Oznámenie o prerokovaní Konceptu Územného plánu obce Zbehy

A.) DOKLADOVÁ ČASŤ

Hydromeliorácie

Lesy SR

NPPC-VUPOP

Uznesenia OcZ 30.01.2019

A I.) Sprievodná správa

A II.) Zaber PP a LP

A III.) Regulatívy - Záväzná časť

Schéma organizácie

Schéma VSPTab.

Demografia

Tab.Zaber PP

 

B.) GRAFICKÁ ČASŤ

  1. Širšie vzťahy

2. Komplexný návrh

3. Dopravné vybavenie

4. Vodné hospodárstvo

5. Energetika + EKS

6. Ochrana prírody

7. Záber PP a LP