Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Úradná tabuľa

Verejná vyhláška Verejný vodovod Zbehy - Andač
SÚBOR

Verejná vyhláška Verejný vodovod Zbehy - Andač

03.02.2023
Verejná vyhláška Verejný vodovod Zbehy - Andač
Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín - Marian Čápek
SÚBOR

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín - Marian Čápek

26.01.2023
Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín - Marian Čápek
Verejná vyhláška Zbehy ČOV a kanalizácia
SÚBOR

Verejná vyhláška Zbehy ČOV a kanalizácia

23.01.2023
Verejná vyhláška Zbehy ČOV a kanalizácia
Výzva na zákazku
SÚBOR

Výzva na zákazku "Výstavba detského inkluzívneho ihriska Rodinka"

17.01.2023
Výzva na zákazku "Výstavba detského inkluzívneho ihriska Rodinka
Program hospodárskeho  rozvoja a soc. rozvoja NSK do roku 2030 - oznámenie o verejnom prerokovaní
SÚBOR

Program hospodárskeho rozvoja a soc. rozvoja NSK do roku 2030...

17.01.2023
Miesto konania : SPU Nitra, Trieda Andreja Hlinku 2, Nitra v priestoroch Kongresovej sály vo Výskumnom...
Oznámenie termínu verejného prerokovania strategického dokumentu
SÚBOR

Oznámenie termínu verejného prerokovania strategického...

03.01.2023
Miesto konania : Okresný úrad Nitra, zasadačka č.64 I.poschodie Termín konania : 10.1.2023 o...
Oznámenie o zrušení TP
SÚBOR

Oznámenie o zrušení TP

22.12.2022
Oznámenie o zrušení TP
Zverejnenie zámeru výmeny a predaja nehnuteľného majetku obce Zbehy, na ktorý sa sťahuje prípad hodný osobitného zreteľa - Mendeloví
SÚBOR

Zverejnenie zámeru výmeny a predaja nehnuteľného majetku obce...

15.12.2022
Zámer výmeny časti novovytvorenej parcely reg. „C“, parc.č. 814/20, zastavaná plocha...
Zbehy ČOV a kanalizácia
SÚBOR

Zbehy ČOV a kanalizácia

14.12.2022
Zbehy ČOV a kanalizácia
VZN 3/ 2022 O vyhlásení záväzných častí ÚPO Zbehy - Zmeny a doplnky č.1
SÚBOR

VZN 3/ 2022 O vyhlásení záväzných častí ÚPO Zbehy - Zmeny a...

14.12.2022
VZN 3/ 2022 O vyhlásení záväzných častí ÚPO Zbehy - Zmeny a doplnky č.1
Dodatku č.2 k VZN č. 2 / 2016 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Zbehy a časti obce Andač
SÚBOR

Dodatku č.2 k VZN č. 2 / 2016 O nakladaní s komunálnymi...

14.12.2022
Dodatku č.2 k VZN č. 2 / 2016 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými...
VZN č.1/2022 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
SÚBOR

VZN č.1/2022 O miestnych daniach a miestnom poplatku za...

14.12.2022
VZN č.1/2022 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN č.2/2022 O výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Zbehy
SÚBOR

VZN č.2/2022 O výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a...

14.12.2022
VZN č.2/2022 O výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky...
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie - Hronan s.r.o.
SÚBOR

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie - Hronan s.r.o.

09.12.2022
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie - Hronan s.r.o.
Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 13.12.2022
SÚBOR

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 13.12.2022

08.12.2022
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 13.12.2022 ( v utorok...
Pripomienkovaný návrh rozpočtu na rok 2023
SÚBOR

Pripomienkovaný návrh rozpočtu na rok 2023

06.12.2022
Pripomienkovaný návrh rozpočtu na rok 2023
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Zbehy na I. polrok 2023
SÚBOR

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Zbehy...

02.12.2022
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Zbehy na I. polrok 2023
2023 - Návrh viacročného rozpočtu
SÚBOR

2023 - Návrh viacročného rozpočtu

28.11.2022
2023 - Návrh viacročného rozpočtu
Územné rozhodnutie IBV Andač Juh
SÚBOR

Územné rozhodnutie IBV Andač Juh

21.11.2022
Územné rozhodnutie IBV Andač Juh
Oznámenie o začatí stavebného konania s upustením od miestneho zisťovania a ústneho konania - verejná vyhláška (stavebník HRONAN, s.r.o. )
SÚBOR

Oznámenie o začatí stavebného konania s upustením od miestneho...

14.11.2022
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre stavbu " Objekt pre obchod a služby, SO 09 Pripojovací...