Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Úradná tabuľa

VZN č.5/2023 O výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu ZŠ Zbehy
SÚBOR

VZN č.5/2023 O výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na...

14.12.2023
VZN č.5/2023 O výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť...
Dodatok č.1 k VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole v obci Zbehy
SÚBOR

Dodatok č.1 k VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v...

14.12.2023
Dodatok č.1 k VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole v obci Zbehy
Oznámenie o  začatí správneho konania - výrub drevín - p. Konopásková
SÚBOR

Oznámenie o začatí správneho konania - výrub drevín - p....

14.12.2023
Oznámenie o začatí správneho konania - výrub drevín - p. Konopásková
Oznámenie o  začatí správneho konania - výrub drevín - p. Wachal
SÚBOR

Oznámenie o začatí správneho konania - výrub drevín - p. Wachal

06.12.2023
Oznámenie o začatí správneho konania - výrub drevín - p. Wachal
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra   Obce Zbehy na I. polrok 2024
SÚBOR

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce...

04.12.2023
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Zbehy na I. polrok 2024
Návrh rozpočtu na rok 2024
SÚBOR

Návrh rozpočtu na rok 2024

27.11.2023
Návrh rozpočtu na rok 2024
Návrh VZN č.9/2023 o podmienkach prideľovania nájomných bytov a správy bytových domov vo výlučnom vlastníctve obce
SÚBOR

Návrh VZN č.9/2023 o podmienkach prideľovania nájomných bytov...

27.11.2023
Návrh VZN č.9/2023 o podmienkach prideľovania nájomných bytov a správy bytových...
Návrh VZN č.8/2023 o podmienkach prideľovania nájomných bytov a správy bytových domov obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania
SÚBOR

Návrh VZN č.8/2023 o podmienkach prideľovania nájomných bytov...

27.11.2023
Návrh VZN č.8/2023 o podmienkach prideľovania nájomných bytov a správy bytových...
Návrh Dodatku č.1 k VZN č.4/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole v obci Zbehy
SÚBOR

Návrh Dodatku č.1 k VZN č.4/2008 o výške príspevku za pobyt...

24.11.2023
Návrh Dodatku č.1 k VZN č.4/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej...
Oznámenie o uložení zásielky  - p. Pavel Pagáč
SÚBOR

Oznámenie o uložení zásielky - p. Pavel Pagáč

24.11.2023
Obec Zbehy v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu...
ÚP obce Lukáčovce - žiadosť o stanovisko - možnosť vyjadrenia verejnosti
SÚBOR

ÚP obce Lukáčovce - žiadosť o stanovisko - možnosť vyjadrenia...

22.11.2023
ÚP obce Lukáčovce - žiadosť o stanovisko - možnosť vyjadrenia verejnosti
Návrh VZN č.7/2023 Zásady hospodárenia s majetkom obce Zbehy
SÚBOR

Návrh VZN č.7/2023 Zásady hospodárenia s majetkom obce Zbehy

16.11.2023
Návrh VZN č.7/2023 Zásady hospodárenia s majetkom obce Zbehy
Návrh VZN č.6 /2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
SÚBOR

Návrh VZN č.6 /2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za...

16.11.2023
Návrh VZN č.6 /2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné...
Návrh VZN č.5/2023 O výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu ZŠ Zbehy
SÚBOR

Návrh VZN č.5/2023 O výške príspevku na čiastočnú úhradu...

08.11.2023
Návrh VZN č.5/2023 O výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na...
Zrušenie TP podľa §7  pre p. Sollárová
SÚBOR

Zrušenie TP podľa §7 pre p. Sollárová

26.10.2023 - 1 min. čítania
Zrušenie TP podľa §7 pre p. Sollárová
Zrušenie TP podľa §7  pre p. Kostolník
SÚBOR

Zrušenie TP podľa §7 pre p. Kostolník

26.10.2023 - 1 min. čítania
Zrušenie TP podľa §7 pre p. Kostolník
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja-Strategicko-plánovacieho regiónu Nitra do roku 2030" - oznámenie o strategickom dokumente
SÚBOR

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho...

24.10.2023 - 2 min. čítania
Stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente „Program hospodárskeho rozvoja...
Regionálny plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja - aktualizácia - zaslanie oznámenia  o strategickom dokumente
SÚBOR

Regionálny plán udržateľnej mobility Nitrianskeho...

18.10.2023 - 2 min. čítania
Stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente „Regionálny plán...
Oznámenie o  začatí správneho konania - výrub drevín - obec Čab
SÚBOR

Oznámenie o začatí správneho konania - výrub drevín - obec Čab

04.10.2023 - 1 min. čítania
Oznámenie o začatí správneho konania - výrub drevín - obec Čab
Zrušenie TP podľa §7
SÚBOR

Zrušenie TP podľa §7

03.10.2023 - 1 min. čítania
Zrušenie TP podľa §7  pre p. Ing. Porhajaš