Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Prehľad správnych poplatkov

Dátum: 02.08.2015
Autor: EWORKS.sk
Počet videní: 907
Prehľad správnych poplatkov

podľa zákona č.145/95 Z.z. v znení zákona č.468/2000, ktoré od 1.1.2004 sa vyrubujú za úkony v stavebnom konaní.

1.  Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby, alebo rozhodnutia využití územia, alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia

- fyzické osoby            6,50 €
- právnické osoby    16,50 €

 

2.  Žiadosť o stavebné povolenie         

a/ stavba na bývanie        

- na stavbu rodinného domu   33  €
- na stavbu  bytových domov   66  €

                           

b/  stavby na individuálnu rekreáciu /rek.chaty,rek domy, záhradné chaty

- ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2      23  €
- ak zastavaná plocha presahuje 25 m2          39,50 €

                         

c/ zmeny dokončených stavieb na bývanie,elebo individuálnu rekreáciu a na  zmeny týchto stavieb  pred dokončením 23  €
d/ na stavby, ktoré plnia doplnkovú funkciu RD a na stavby  slúžiace na podnikateľskú činnosť na pozem.RD, na prípojky na existujúcu verejnú rozvodovú sieť 16,50 €
e/ garáže s 1 alebo 2 miestami 23  €
f/ povolenie na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa
vydáva samostatné stavebné povolenie
16,50 €

 
3.  Žiadosť o povolenie

- zmeny užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním 16,50 €
- na odstránenie stavby a terénnych úprav  6,50 €
- informačného, reklamného, alebo propagačného zariadenia za každé
  jednotlivé zariadenie                                                            
49,50 €
- návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti            99,50 €
- žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia    16,50 €

 

 4.   Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu  s rozpoč. nákladom

nad 49 790,50 €        16,50 €
nad 49 790,50 €  do  99 581,50 €    23 €
nad 99 581,50 €  do  331 939 €     33 €
nad 331 939 €  do  3 319 391,50 €       66 €
nad  3 319 391,50 €    99,50 €

 

Ohlásenie drobnej stavby     16,50 €

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.