Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Ohlásenie drobnej stavby

Dátum: 02.08.2015
Autor: EWORKS.sk
Počet videní: 1038
Ohlásenie drobnej stavby

Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu /napr. pre stavbu na bývanie , pre stavbu na výrobu a skladovanie/ a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to :

- Prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výšku 5 m,

- Podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m

- Prípojky stavieb na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pripojenie drobných stavieb na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby

 

K ohláseniu  drobnej stavby  stavebník predkladá:

- Doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku

- Jednoduchý situačný  výkres v dvoch vyhotoveniach, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku, vrátane odstupov od hraníc  susednými  pozemkami a od susedných stavieb

- Jednoduchý  technický popis stavby

- Stanoviská, rozhodnutia, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov  štátnej správy

- Vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľností

 

Ohlásenie stavebných úprav  a udržiavacích prác

Stavebné úpravy  sú úpravy, pri  ktorých sa  podstatne nemení  vzhľad stavby,  nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob stavby a neohrozujú sa záujmy  spoločnosti.

 

Potrebné doklady:

- Doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe, na ktorej sa majú stavebné úpravy alebo udržiavacie práce uskutočniť

- Jednoduchý náčrt s technickým popisom k ohlasovaným  stavebným úpravám

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.