Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zbehy materská škola návrh exteriéru

GALÉRIA
Dátum: 22.04.2021
Autor: Obec Zbehy
Počet videní: 1422
Zbehy materská škola návrh exteriéru

návrh revitalizácia exteriéru Materskej školy v Zbehoch

ZBEHY MATERSKÁ ŠKOLA
Cieľom návrhu je revitalizácia exteriéru Materskej školy v Zbehoch, vytvorením kvalitného pobytového priestoru.
Pozemok je členený na niekoľko funkčných celkov, rozdelený podľa funkčnej náplne s prihliadnutím na vekové
kategórie detí.
Pred materskou školou je doplnená terasa, aby zabezpečila bezbariérový prechod medzi oboma budovami.
Vznikne tak veľká pobytová exteriérová plocha. V centrálnej časti medzi budovami je umiestnená ľahká pergola z
drevených hranolov prestrešená s lexanom. Na túto centrálnu plochu nadväzuje široké schodisko ( v časti aj s
menšími schodíkmi pre menšie deti) a slúži zároveň aj ako hľadisko k spevnenej ploche pod ním. Táto plocha je
uvažovaná z mlatu.
V blízkosti budovy sa nachádzajú herné prvky pre najmenších, viď výkres situácia. Nachádza sa tu tunel hroch,
domček, zážitkový chodník, ktorý vedie cez kupolu až do pieskoviska. Kvitnúca kupola je vytvorená z existujúcej
preliezačky, ktorá sa zrepasuje a bude popnutá popínavkami. Časť popínaviek môžu tvoriť napr. pavinič,
plamienok, lonicera a časť môže byť ´jedlá´a deti si tam môžu nasadiť hrach.
Pri vstupe do škôlky sa nachádza prírodnejšia časť. Je tu navrhovaný lúčny výsev, ktorý netreba tak často kosiť a
má pridanú ekologickú hodnotu. Svojou rozmanitosťou bude lákavá nielen pre deti, ale aj pre hmyz a vtáky, pre
ktoré by tu mohli byť postavené aj domčeky, ktoré s pomocou učiteľov zvládnu vyrobiť aj deti samy. Na túto
prírodnú časť nadväzuje sadovnícka časť. Sú tu navrhované vyvýšené záhony, možnosť umiestnenia kompostu,
teepee, ktoré by mohlo byť obrastené jedlými popínavkami, ako napr. hrach, fazuľa, tekvice. Ako optická bariéra
medzi škôlkou a vedľajšími panelákmi sú navrhované vzrastlejšie jedlé kríky ako napr. maliny, černice,
čučoriedky, rakytník, lieska, baza a iné. Pred nimi je uvažovaný rad menších kríkov s bobuľovinami ako arónia,
ríbezla, čučoriedka, egreše, ktoré sú podsadené bylinami a lesnými jahodami. Záhradnícka časť je ukončená
ovocným sadom, kde navrhujeme polokmene ovocných stromov: hrušky, jablone, višne..
Vedľa je vyčlenená multifunkčná športová plocha vo forme koseného trávnika, kde budú môcť hrať deti futbal a
iné loptové hry.
Pri záhradnom domčeku vznikla kreatívna oddychová zóna. Na stenách domčeku môžu byť umiestnené rôzne
podnetné formy umenia: stena natretá kriedovou farbou, na ktorej sa môžu deti učiť, hudobná stena, hodiny,
počítadlo.. Sú tu uvažované aj malé stoličky, čo by mohli byť pníky z dreva a kreslo na čítanie rozprávok.
V západnej časti sa nachádza aktívna zóna vo forme dopravného ihriska. Ako povrchový materiál je navrhovaný
asfaltbetón v jemnej tlmenej tehlovej farbe. Súčasťou ihriska sú navrhované dve odstavné plochy pre bicykle,
ktoré budú slúžiť ako parkoviská. Ihrisko je doplnené okrem dopravných značiek a semafórov aj výsadbou, do
ktorej je vyspádovaná spevnená plocha ihriska. V strede dopravného ihriska sú navrhované herné prvky.
Navezená hlina sa môže použiť do vyvýšených záhonov, pod novovzniknutú terasu, popríade by sa mohol zväčšiť
v niektorej časti kopček medzi terasai a záhradou, aby sa deti mohli v zime lepšie sánkovať.
Vzrastlú zeleň navrhujeme odborne ošetriť a orezať od suchých a prebytočných vetiev. V prípade zistenia zlého
zdravotného stavu dreviny bude následne určená na výrub s návrhom náhradnej výsadby v ploche trávnika mimo
trasy inžinierskych sieti.
V rámci návrhu výsadby doporučujeme nejedovaté druhy bez tŕňov a pichliačov a nie alergény. Vhodné sú druhy
s jedlými plodmi, prípadne druhy podobné domácim stromom a krom bez plodov. Na terase pri budove MŠ sú navrhované plochy na výsadbu byliniek doplnené s trvalkami a cibuľovinami, ktoré majú nielen edukačnú, ale aj
úžitková funkciu, ako napr. medovka, materina dúška, mäta, lesné jahody, levanduľa, echinacea, šalvia, oregáno
a iné. Okolo pozemku navrhujeme živý plot vo forme Forsythia × intermedia, alebo Carpinus betulus.
Výber druhov drevín, krov a rastlín musí pozostávať takmer výlučne z domácich druhov hlavne listnatých drevín,
krov a rastlín. Ihličnaté druhy využívať v minimálnej možnej miere a úplné vylúčenie druhov tují, cypruštekov,
exotických, inváznych a iných nevhodných druhov drevín a rastlín do vidieckeho prostredia.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.