Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Komuniké Rady NRZ-ZMOS k aktuálnej pandemickej situácii

Dátum: 09.02.2021
Autor: Obec Zbehy
Počet videní: 1057
Komuniké Rady NRZ-ZMOS k aktuálnej pandemickej situácii

Obecný úrad nie je nemocnica, starosta nie je doktor...

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti " Komuniké Rady NRZ-ZMOS k atuálnej pandemickej situácii.

Predstavitelia obcí a miest okresu Nitra potrebujú funkčné riešenia, súčinnosť regionálnej samosprávy a trhové ceny.

Starostovia obcí, združených v Regionálnom združení ZMOS okresu Nitra hľadajú možnosti, ako zabezpečiť svojim občanom dostupnosť služieb v súvislosti s vírusom Covid-19 tak, aby neplytvali verejnýmizdrojmi.

Testovanie

Obce a mestá poskytli všetky dostupné materiálové, personálne i finančné kapacity pri jesennom celoplošnom testovaní, rovnako zabezpečili v priebehu dvoch dní tri kolá testovania v okrese Nitra, a to inapriek rozporuplným informáciám z krízového štábu. Dodnes niektorým obciam neboli refundované všetky náklady z jesenného testovania. Pre starostov obcí, ale i pre zamestnancov obcí a miest neexistuje rozdiel medzi víkendom, sviatkom, Vianocami, večerom, nocou a bežným pracovným dňom... My v regiónoch plníme neustále sa meniace nariadenia Vlády SR popri svojej bežnej agende, nehovoriac o zvýšenej úmrtnosti v súvislosti s pandémiou, kde sú opäť na našich pleciach záležitosti súvisiace s dôstojnou rozlúčkou. V našom regionálnom združení máme i kolegu–starostu, ktorý počas vianočných sviatkov na úkor dovolenky odslúžil niekoľko služieb ako dobrovoľník na Covid oddelení nitrianskej nemocnice. Hlboko sa nás preto dotýkajú niektoré vyjadrenia zo strany čelných predstaviteľov štátu, kde sú starostovia osočovaní a v súvislosti s testovaním delení na dobrých a zlých. My musíme zabezpečiť logistiku pred každým testovaním, nájsť do každého odberného tímu najmenej piatich „kaskadérov“, ktorí sú ochotní podstúpiť vysoké riziko a po testovaní zabezpečiť všetky dezinfekčné a administratívne úkony. Tu „dole“ nie je čas na hádky, kto za čo môže, tu nemáme čas zvolávať tlačové konferencie a prezentova ťgrafy s údajmi, ktoré sú následne niekoľkokrát upravované ako nesprávne. My zatiaľ ušijeme rúška, roznosíme nákupy seniorom a zoženieme dezinfekciu – realita ostatných 11 mesiacov.

My, starostovia a primátori, považujeme za svoju česť starať sa o svojich občanova za svoju povinnosť zabezpečiťim dostupnosť potrebných služieb. Úlohou miestnej samosprávy však nie je zabezpečovanie zdravotnej služby, na to nie sú naše úrady vybavené a nezamestnávame lekárov.

Tu je dôli uviesť, že sa nejedná len o kapacity a možnosti miestnej samosprávy. Jedná sa o občanov naprieč Slovenskom, ktorí odmietajú neustále opakované testovania bez zjavného efektu. Pokiaľ nie zo strany štátu prijaté efektívne opatrenia najmä na štátnych hraniciach a dostatočne sa nekontrolujú nadstavené regulatívy, práve naopak, kde sa udeľujú nezmyselné výnimky, je testovanie márne vynaloženou energiou.

Hospodárne nakladanie s verejnými financiami

Zložky verejnej správy sú povinné byť dobrými hospodármi, za čo zodpovedajú volení predstavitelia na všetkých úrovniach. V miestnej samospráve strážime, obstarávame a poctivo vykazujeme každý cent, aby sme neporušili finančnú disciplínu a rozpočtovú zodpovednosť. Šokujúcim zistením bol pre nás fakt, že osobné ochranné pracovné pomôcky (OOPP), ktoré obce dokážu nakúpiť na trhu, nám štát síce môže dodať, ale často za 50 až 100-násobnú cenu. Pre porovnanie sme zostavili tabuľku našich nákupných cien na ochranné pomôcky používané na testovanie, s cenami, ktoré nám mali byť odrátané podľa tabuľky zaslanej Odborom krízového riadenia Ministerstva vnútra. Pokiaľ 1 pár ochranných rukavíc stojí 0,22 €, nerozumieme prečo ho štát predáva obciam od 5,61 po 12,24 €. Kto z nás by si kúpil takéto rukavice..? Každý z nás - primátorov a starostov - skladal sľub, kde sa zaviazal ochraňovať záujmy obce. Nemôžeme teda akceptovať takéto šafárenie zo strany zložiek štátnej správy, ktoré máme platiť z našich rozpočtov. Prehľad uvedenýchnákladovv našich členských obciach je uvedený v tabuľke nižšie.

 

Porovnanie nákladov naOOPP vo vybraných obciach- v prípade 100% zabezpečeniaštátom (3. kolo plošného testovania jednotkové ceny v EUR)

Tabuľka-1

Zdroj: vlastné spracovanie na základe podkladov z obcí

Kapacity na posledné dva týždne

Členské samosprávy (59 obcí a Mesto Nitra) sú schopné zabezpečiť kapacity pre testovanie do 15. 02. 2021.Myakoobecnásamosprávasmedostalidvapracovnédninazabezpečenietestovania. Odovzdávame štafetu a príslušné zložky majú priestor takmer dva týždne,     aby testovanie v prípade potreby zabezpečili. Sme naďalejk dispozíciíposkytnúťnevyhnutnú mieru súčinnosti, avšak výlučnev súvislosti s umiestňovaním MOMv regióne.

 

Kapacity na posledné dva týždne

Členské samosprávy (59 obcí a Mesto Nitra) sú schopné zabezpečiť kapacity pre testovanie do 15. 02. 2021. My ako obecná samospráva sme dostali dva pracovné dni na zabezpečenie testovania. Odovzdávame štafetu a príslušné zložky majú priestor takmer dva týždne, aby testovanie v prípade potreby zabezpečili. Sme naďalej k dispozícií poskytnúť nevyhnutnú mieru súčinnosti, avšak výlučne v súvislosti s umiestňovaním MOMv regióne.

Nitrianske regionálne združenie ZMOS:

  1. Oznamuje, že členské samosprávynebudú od 15. 02.2021 zabezpečovaťprípadné testovanie na Covid-19;

 

  1. Na základe vyššie uvedených skutočností kategoricky odmieta, aby vznik ďalších mobilných odberových miest(MOM) bol v gesciiúzemnej samosprávyaobce preberalizodpovednosť;

 

  1. ŽiadaVláduSR a MinisterstvozdravotníctvaSR, abyzdravotnícke služby(testovanie, očkovanie)zabezpečili vo svojej gescii, prípadne prostredníctvomsúkromných poskytovateľovzdravotnej starostlivosti;

 

  1. Žiada Nitriansky samosprávny kraj (NSK), ako zriaďovateľa zdravotníckych zariadení v kraji, aby podľa vzoru ŽSK od 15. 02. 2020 zabezpečoval a koordinoval poskytovanie zdravotných služieb v súvislosti s pandémiou Covid-19 v spolupráci so štátnousprávou;

 

  1. Žiadav súvislostis bodom 4.o bezodkladné stretnutie s vedením NSK a odborom krízového riadenia NSK;

 

  1. ŽiadaNSK, aby v okrese Nitra bolo zriadených 50 MOM (20 v Meste Nitra, 30 podľa dohody adostupnosti v rámci okresu), ktoré budú zároveň poskytovať možnosť očkovania podľa vakcinačnej stratégie a budú k dispozícií 7 dní v týždnis ohľadom na časové možnosti pracujúcich občanov;

 

  1. Žiada vedenie ZMOS SR, aby preveril financovanie plošného testovania s príslušnými orgánmi štátnej správy.ĎalejžiadaZMOSSR, abydôsledne hájil záujmya pozíciu miestnejsamosprávyvovzťahuk orgánom štátnejsprávy;

 

Zdroj:

Nitrianske regionálne združenie ZMOS 03. 02. 2021

 

 

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.