Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Budovanie zelenej infraštruktúry centrum Zbehy

GALÉRIA
Dátum: 09.01.2021
Autor: Obec Zbehy
Počet videní: 809
Budovanie zelenej infraštruktúry centrum Zbehy

Centrum obce

 

POŠTA A PARK ZBEHY
Hlavnou myšlienkou návrhu sadových úprav v okolí pošty je prepojenie parku s existujúcim námestím, ktorý
poskytne obyvateľom kvalitné zázemie pre každodenné aktivity. Priestor možno rozdeliť do niekoľkých funkčných
celkov.
Existujúca cesta, ktorá rozdeľuje park sa odstráni a nahradí terénnou deformáciou – dažďovou záhradou. Tá bude
osadená výsadbou a okrem svojej estetickej funkcie bude slúžiť aj na zachytávanie dažďovej vody. Nad ňou
povedie lávka z mrežoviny, ktorá zabezpečí prepojenie pre pešíchkrížom cez park. Lávka je napojená na plochu z
minerálne spevneného kameniva (ref. Parkdecor). Táto plocha je reprezentatívnejšieho charakteru a sú na nej
umiestnené dva monumenty. V centre ako dominanta existujúca socha, ktorá bude zreštaurovaná a
novovzniknutý pamätník padlým hrdinom, ktorý bude umiestnený na križovaní spevnenej plochy a lávky. Vzrastlú
zeleň navrhujeme odborne ošetriť a orezať od suchých a prebytočných vetiev. V prípade zistenia zlého
zdravotného stavu dreviny bude následne určená na výrub s návrhom náhradnej výsadby v ploche trávnika mimo
trasy inžinierskych sieti. V blízkosti nadzemného elektrického vedenia je potrebné previesť odborný rez drevín
tak, aby konáre stromov boli orezané podľa požiadaviek zákona o energetike.
(Orezy drevín s priemerom do piatich centimetrov sa môžu vykonávať celoročne, s väčším priemerom iba
v období od 1. apríla do 30. septembra príslušného roka. Pokiaľ ide o výruby drevín v ochrannom pásme, a to
z dôvodu bezpečnej prevádzky elektrických sietí, sú možné len od 1. októbra do 31. marca príslušného roka. Ešte
predtým je však treba informovať o tom príslušné orgány. Následné využitie drevnej hmoty po oreze alebo jej
likvidácia je v plnej kompetencii a zodpovednosti vlastníka nehnuteľnosti. V období hniezdenia chránených
druhov živočíchov sa výrub a orez drevín nevykonáva.)
V okolí budovy pošty dôjde k vytvoreniu spevnených plôch, na ktorých bude umiestnené sedenie a stojany na
bicykle. V návrhu sa uvažuje s dvomi variantmi využívania budovy. Buď je v budove prevádzkovaná funkcia pošty,
alebo v druhom variante počítame s presunutím večierky z námestia do časti budovy. Ako pridruženú doplnkovú
funkciu by mohla večierka v priebehu letných mesiacov prevádzkovať predaj zmrzliny alebo menšiu kaviareň, aby
mali okoloidúci dôvod zastaviť sa a zrelaxovať v novovzniknutom parku.
Medzi budovou pošty a námestím je umiestnená aktívna plocha, na ktorej sa počíta s menšími hernými prvkami
rozdelených podľa vekových kategórii, aby nedochádzalo ku kolízii, poprípade s petangovám ihriskom. V centre
je strategicky umiestnený altánok s výhľadom na némestie a spevnené aktívne plochy.
Cez celé riešene územie sú navrhované chodníky a spevnené plochy rôzneho charakteru. Navrhujeme doplnenie
chodníka okolo riešeného územia. Povrchový materiál bude zladený s existujúcim chodníkom. V časti, kde bude
stekať voda do dažďovej záhrady z cesty doporučujeme znížiť obrubník, aby voda vedela odtiecť do terénnej
deformácie. Hlavný peší ťah cez územie je navrhovaný zo zámkovej dlažby (ref. Semmelrock, Citytop, sivá). Ako
vedľajšie pešie ťahy je navhrhovaná veľkoformátová dlažba vo forme šlapákov v tráve. Ako doplnkový zážitkový
chodník je navrhnutá lávka z mrežoviny vedúca ponad dažďovú záhradu. Spevnené plochy k sedeniu a pri soche
doporučujeme z minerálne spevneného kameniva (ref. Parkdecor). Dopadová plocha pod herný prvok, ktorej
materiál a hrúbka sa bude odvíjať od vybraného herného prvku a výšky dopadu. Pod spevnenými plochami, kde
je umožnené odstavenie áut sú navrhované vyššie spomínané zatrávňovacie tvárnice.

 

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.