Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

NOVÝ ZBERNÝ DVOR

MAPA SÚBOR
Dátum: 29.04.2020
Autor: Obec Zbehy
Počet videní: 2903
NOVÝ ZBERNÝ DVOR

Informácie o príprave nového zberného dvora

ZBERNÝ DVOR „ STRELNICA“

Obecný úrad oznamuje občanom, že v priebehu mesiaca máj plánuje spustiť prevádzku nového zberného dvora v našej obci, ktorý sa bude nachádzať v areáli bývalej strelnice. Zberný dvor bude určený výlučne iba pre fyzické osoby, ktoré majú trvalý pobyt na území našej obce a majú uhradený poplatok za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu, ako aj pre občanov, ktorí vlastnia v našej obci nehnuteľnosť a rovnako tak majú uhradený poplatok za komunálny odpad v obci. Zberný dvor nie je určený na preberanie odpadu z podnikateľskej činnosti. Dvor bude zriadený na účely bezplatného  ( resp. spoplatneného ) legálneho uloženia niektorých zložiek komunálneho odpadu. Fyzickej osobe, ktorá odovzdá drobný stavebný odpad a veľkoobjemový odpad na zbernom dvore vyplýva povinnosť uhradiť poplatok. Pre zber drobných stavebných odpadov, ktoré sú zaradené do režimu množstevného zberu, správca dane stanovuje sadzbu poplatku 0,030 eur za kilogram takéhoto odpadu bez obsahu škodlivín. Pre zber veľkoobjemného odpadu, ktorý je rovnako zaradený do režimu množstevného zberu, správca dane stanovuje sadzbu poplatku 0,040 eur za kilogram odpadu ( VZN č.2/2019 ). Poplatok sa bude uhrádzať priamo na zbernom dvore v hotovosti a to poverenému zamestnancovi podľa hmotnosti odpadu. Platba kartou ako aj platba vopred na účet nie je možná.  Pri vstupe vás poverený pracovník usmerní na miesto vykládky odpadu. 

 

Prevádzkové hodiny:

UTOROK:     14,00 - 17,45 hod.

ŠTVRTOK:     14,00 - 17,45 hod.

SOBOTA:       8,00 - 11,45 hod. 

.

 

Na zber odpadu slúžia iba tieto prevádzkové hodiny.

O presnom dátume otvorenia ZB Vás budeme informovať prostredníctvom miestneho rozhlasu ako aj na našej webovej stránke.

 

 Zbierané odpady na zbernom dvore podľa Vyhlášky MŽP SR 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov a sadzba poplatkov za ich prevzatie podľa Zákona 582/2004 Zb.z.

Katalógové číslo odpadu

Názov odpadu

Cena

200 307

Objemný odpad

0,04 € / kg

200 308

Drobný stavebný odpad

0,03 € / kg

200 102

Sklo

bezodplatne

200 125

Jedlé oleje a tuky

bezodplatne

160 103

Opotrebované pneumatiky

bezodplatne

200 201

Biologicky rozložiteľný odpad

bezodplatne

200 110

Šatstvo

bezodplatne

200 111

Textílie

bezodplatne

200 138

Drevo

bezodplatne

200 139

Polystyrén

bezodplatne

 

Objemný odpad: odpad, ktorý má väčšie rozmery ako klasický odpad a nevojde sa do klasických 120 l nádob. Patrí sem napr.: starý nábytok ako skrine, matrace, kreslá, postele, dvere, kuchynské linky, stoličky, okná, koberce, linoleá, bazény, lyže, starý riad, kufre, sudy, detské kočíky, bicykel atď. Nepatrí sem: televízor, chladnička, sporák, počítače atď.

Drobný stavebný odpad:  je odpad pochádzajúci z drobných rekonštrukcií bytov a rodinných domov. Patrí sem: betón, tehla, obklady, umývadla, sprchové kúty, wc misy, strešné krytiny okrem azbetovej krytiny, obkladačky, vybúraná omietka atď. Nepatrí sem: stavebný odpad s obsahom nebezpečných látok (ortuť, azbest).

Sklo: biele a farebné čisté sklo, úlomky z tabuľového skla, poháre, nevratné sklenené flaše, nádoby, obaly a predmety zo skla,  poháre, flaštičky od kozmetiky, okenné sklo, črepy atď.  Nepatrí sem: žiarovka, automobilové sklá, monitory, sklo kombinované s iným materiálom (drôtené sklo), plexisklo, technické sklo, sklenené flaše od chemikálií, znečistené sklo atď.

Jedlé oleje a tuky: všetky rastlinné oleje a tuky, ktoré zostávajú v domácnosti ako odpad po príprave jedál.

Opotrebované pneumatiky: nepotrebné a opotrebované pneumatiky či už z osobných alebo nákladných automobilov.

Biologicky rozložiteľný odpad: je to odpad zo záhrad. Je ním teda klasický „zelený“odpad kde patrí: tráva, lístie, odpad zo strihania a orezávania stromov a krovín, burina, piliny, hobliny, drevná štiepka, pozberové zvyšky z pestovania atď.

Šatstvo a textílie: staré a opotrebované čisté a suché textílie, všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná bielizeň, doplnky k oblečeniu (čiapky, šále), plyšové hračky, obuv atď.

Drevo: nábytok, prahy z dverí, palety, dosky, preglejky, stavebné drevo

Polystyrén: ochranný obalový materiál od elektroniky a pod., izolačný stavebný materiál

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
ZB 3 Veľkosť: 2.15 MB Formát: jpg Dátum: 29.4.2020
ZB 1 Veľkosť: 2.12 MB Formát: jpg Dátum: 29.4.2020
Nový zberný dvor