Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Úradná tabuľa

Zverejnenie zámeru zámeny nehnuteľného majetku obce Zbehy, na ktorý sa sťahuje prípad hodný osobitného zreteľa - Radar s.r.o. Zbehy

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v obci Zbehy za rok 2019 Veľkosť: 21.9 kB Formát: xlsx Dátum: 22.3.2021
Podklady pre výpočet úrovni vytriedenia Veľkosť: 16.7 kB Formát: docx Dátum: 22.3.2021
Oznámenie o uložení poštovej zásielky Bačinská Katarína Veľkosť: 289.6 kB Formát: pdf Dátum: 21.2.2020
Upozornenie na nadobudnutie účinnosti novely zákona o ochrane prírody Veľkosť: 3.05 MB Formát: pdf Dátum: 18.2.2020
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasia na výrub dreviny Veľkosť: 314.9 kB Formát: pdf Dátum: 18.2.2020
kompostéry oznámenie Veľkosť: 335.6 kB Formát: pdf Dátum: 15.7.2019
VZN č. 1/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Zbehy Veľkosť: 185.1 kB Formát: pdf Dátum: 6.8.2019
Záverečný účet obce za rok 2018 po pripomienkovaní - návrh Veľkosť: 383.6 kB Formát: pdf Dátum: 13.6.2019
Oznámenie o uložení poštovej zásielky Veľkosť: 289.1 kB Formát: pdf Dátum: 25.2.2020
Oznámenie o uložení poštovej zásielky-Bodlala Veľkosť: 292.6 kB Formát: pdf Dátum: 28.2.2020
Oznámenie o uložení poštovej zásielky-Minár Veľkosť: 292.3 kB Formát: pdf Dátum: 11.3.2020
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu dreviny pre obec Čab Veľkosť: 524.2 kB Formát: pdf Dátum: 11.3.2020
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu-Tóthová Eva Veľkosť: 201.2 kB Formát: pdf Dátum: 11.3.2020
Oznámenie o začatí stavebného konania s upustením od ústneho rokovania Veľkosť: 1.02 MB Formát: pdf Dátum: 11.3.2020
Oznámenie o začatí správneho konania na výrub Lopašková Veľkosť: 410.2 kB Formát: pdf Dátum: 11.3.2020
Oznámenie o začatí správneho konia na výrub Karasová Veľkosť: 411.6 kB Formát: pdf Dátum: 11.3.2020
Verejná vyhláška-R-ÚSES Nitra Veľkosť: 972 kB Formát: pdf Dátum: 31.3.2020
Zmluva o poskytovaní právnych služieb Veľkosť: 732.8 kB Formát: pdf Dátum: 9.4.2020
Zrušenie trvalých pobytov Veľkosť: 1.57 MB Formát: pdf Dátum: 15.4.2020
Oznámenie o uložení poštovej zásielky Božík Veľkosť: 292.8 kB Formát: pdf Dátum: 6.5.2020
Upovedomenie - verejná vyhláška Veľkosť: 566.5 kB Formát: pdf Dátum: 12.5.2020
Verejná vyhláška celoobecný vodovod Zbehy Veľkosť: 1.15 MB Formát: pdf Dátum: 13.5.2020
Oznámenie o uložení zásielky Božík Veľkosť: 292.8 kB Formát: pdf Dátum: 15.5.2020
Oznámenie o uložení zásileky Božík zo dňa 18.05.2020 Veľkosť: 292.8 kB Formát: pdf Dátum: 18.5.2020
Verejná vyhláška - upovedomenie Verejný vodovod Zbehy Andač Veľkosť: 689.1 kB Formát: pdf Dátum: 20.5.2020
Uloženie zásielky Dominková Veľkosť: 294.4 kB Formát: pdf Dátum: 10.6.2020
plán KČz návrh II. polrok 2020 Veľkosť: 64.4 kB Formát: rtf Dátum: 16.6.2020
Úzmený plán regiónu Nitrianskeho samosprávneho kraja - zaslanie oznámenia Veľkosť: 578.6 kB Formát: pdf Dátum: 16.6.2020
Verejná vyhláška Zbehy,Horný Koniec Veľkosť: 860.3 kB Formát: pdf Dátum: 23.6.2020
výdavkové položky 2019 Veľkosť: 22.4 kB Formát: pdf Dátum: 12.6.2020
Návrh - Záverečný účet obce za rok 2019 pripomienkované Veľkosť: 381.5 kB Formát: pdf Dátum: 12.6.2020
príjmové položky 2019 Veľkosť: 15.7 kB Formát: pdf Dátum: 12.6.2020
Pozvánka na OZ Veľkosť: 209.1 kB Formát: pdf Dátum: 26.6.2020
Rozhodnutie od MDV SR Veľkosť: 1.2 MB Formát: pdf Dátum: 21.7.2020
Schválené dotácie pre organizácie od obce Zbehy na rok 2020 Veľkosť: 363.6 kB Formát: pdf Dátum: 20.2.2020
Verejná vyhláška - Rozhodnutie OÚ Nitra , Strategický park Nitra Veľkosť: 2.61 MB Formát: pdf Dátum: 14.8.2020
Návrh úpravy rozpočtu Obce Zbehy Veľkosť: 50.6 kB Formát: pdf Dátum: 14.8.2020
Návrh VZN č.1/2020 o vyhlásení záväzných častí ÚPO Zbehy Veľkosť: 121.9 kB Formát: pdf Dátum: 20.8.2020
Doložka právoplatnosti rozhodnutia zo dňa 20.07.2020 Veľkosť: 545.6 kB Formát: pdf Dátum: 25.8.2020
Vypísanie výberového konania na pozíciu pedagogický asistent MŠ Zbehy Veľkosť: 39.9 kB Formát: pdf Dátum: 26.8.2020
Pozvánka na OZ 9.9.2020 Veľkosť: 211.3 kB Formát: pdf Dátum: 2.9.2020
VZN 1/2020 o vyhlásení záväzných častí ÚPO Zbehy Veľkosť: 123.3 kB Formát: pdf Dátum: 14.9.2020
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Veľkosť: 383.2 kB Formát: pdf Dátum: 16.9.2020
Pozvánka na mimoriadne OZ 21.9.2020 Veľkosť: 203.9 kB Formát: pdf Dátum: 17.9.2020
Oznámenie o uložení obyčajnej zásielky p.Jozef Naňo Veľkosť: 289.3 kB Formát: pdf Dátum: 18.9.2020
oboznámenie s obsahom odvolania Strategický park Nitra - Verejná vyhláška Veľkosť: 616.1 kB Formát: pdf Dátum: 28.9.2020
Oznámenie o uložení zásielky Horka Veľkosť: 289.5 kB Formát: pdf Dátum: 2.10.2020
Oznámenie o uložení poštovej zásielky Bodlala Veľkosť: 289.5 kB Formát: pdf Dátum: 5.10.2020
Oznámenie o uložení zásielky p. Bodlala Veľkosť: 289.5 kB Formát: pdf Dátum: 6.10.2020
Oznámenie o uložení zásielky Barbiríková Veľkosť: 289.4 kB Formát: pdf Dátum: 6.10.2020
Oznámenie o začatí správneho konania na výrub drevín p.Mocnár Veľkosť: 344.3 kB Formát: pdf Dátum: 7.10.2020
Oznámenie o uložení zásielky p.Minár Veľkosť: 289.4 kB Formát: pdf Dátum: 9.10.2020
Oznámenie o začatí konania výrubu dreviny pre obec Čab Veľkosť: 344.9 kB Formát: pdf Dátum: 12.10.2020
Verejná vyhláška - chodník Veľkosť: 408.9 kB Formát: pdf Dátum: 15.10.2020
Oznámenie o uložení písomnosti Barbiríková Viera Veľkosť: 289.4 kB Formát: pdf Dátum: 19.10.2020
Oznámenie o uložení písomnosti Billa Dávid Veľkosť: 292.3 kB Formát: pdf Dátum: 19.10.2020
Oznámenie o uložení písomnosti Billa Patrik Veľkosť: 292.9 kB Formát: pdf Dátum: 19.10.2020
Oznámenie o uložení písomnosti Kcuahriková Andrea Veľkosť: 292.8 kB Formát: pdf Dátum: 19.10.2020
Oprava zrejmej chyby - Verejná vyhláška Veľkosť: 266.4 kB Formát: pdf Dátum: 3.11.2020
Oznámenie o uložení obyčajnej zásielky Šmulíková Veľkosť: 289.5 kB Formát: pdf Dátum: 5.11.2020
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu dreviny Veľkosť: 309.6 kB Formát: pdf Dátum: 10.11.2020
Oznámenie pre verejnosť o strategickom dokumente obce Lehota Veľkosť: 442.8 kB Formát: pdf Dátum: 12.11.2020
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie chodník Veľkosť: 574.2 kB Formát: pdf Dátum: 20.11.2020
Zámer predaja nehnuteľného majetku obce Zbehy, na ktorý sa sťahuje prípad hodný osobitného zreteľa - P.Ostroška Veľkosť: 232.6 kB Formát: pdf Dátum: 23.11.2020
Návrh VZN obce o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve obce Veľkosť: 473.4 kB Formát: pdf Dátum: 23.11.2020
Oznámenie o začatí správneho konania na výrub dreviny Veľkosť: 312.8 kB Formát: pdf Dátum: 24.11.2020
Zámer predaja nehnuteľného majetku obce Zbehy, na ktorý sa sťahuje prípad hodný osobitného zreteľa - J.Nikel a manž. Daša rod. Kopáčiková Veľkosť: 330.1 kB Formát: pdf Dátum: 23.11.2020
Návrh rozpočtu na rok 2018-2023 pripomienkovaný Veľkosť: 496.9 kB Formát: pdf Dátum: 23.11.2020
Doplnkové materiály k návrhu rozpočtu na rok 2021-2023 pripomienkovaný Veľkosť: 958.7 kB Formát: pdf Dátum: 23.11.2020
Návrh rozpočtu na rok 2021-2023 pripomienkovaný Veľkosť: 171.2 kB Formát: pdf Dátum: 23.11.2020
Návrh Plánu KČ hlavného kontrolóra I. polrok 2021 (z) Veľkosť: 225.5 kB Formát: pdf Dátum: 2.12.2020
Návrh VZN o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce Zbehy - pripomienkovaný Veľkosť: 282.7 kB Formát: pdf Dátum: 23.11.2020
Oznámenie o uložení zásielky Ostertág Veľkosť: 290.4 kB Formát: pdf Dátum: 9.12.2020
VZN č.2/2020 O výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu ZŠ Zbehy Veľkosť: 159.5 kB Formát: pdf Dátum: 11.12.2020
VZN č.3-2020 o podmienkach pridelovania nájomných bytov a správy bytových domov obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania Veľkosť: 669.7 kB Formát: pdf Dátum: 11.12.2020
VZN o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce Zbehy - schválené 9.12.2020 Veľkosť: 227.6 kB Formát: pdf Dátum: 10.12.2020
Kolaudačné rozhodnutie - príprava strategického parku Nitra Veľkosť: 1.31 MB Formát: pdf Dátum: 21.12.2020
Kolaudačné rozhodnutie Strategický park Nitra - Vrerejná vyhláška Veľkosť: 3.11 MB Formát: pdf Dátum: 22.12.2020
Návrh dodatku č.1 k VZN 3-2020 Veľkosť: 49.4 kB Formát: pdf Dátum: 23.12.2020
Zbehy-celoobecný vodovod verejná vyhláška Veľkosť: 1.02 MB Formát: pdf Dátum: 18.1.2021
Verejná vyhláška - Strategický park Nitra Veľkosť: 1.56 MB Formát: pdf Dátum: 28.1.2021
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu dreviny Tkáč Veľkosť: 319.2 kB Formát: pdf Dátum: 2.2.2021
Verejná vyhláška - kanalizácia Lužianky III.etapa Veľkosť: 1.23 MB Formát: pdf Dátum: 9.2.2021
Oznámenie o uložení poštovej zásielky Minár Veľkosť: 26.8 kB Formát: pdf Dátum: 10.2.2021
Dodatok č.1 k VZN č.3-2020 o podmienkach prideľovania nájomných bytov a správy bytových domov obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania Veľkosť: 452.5 kB Formát: pdf Dátum: 18.2.2021
Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov Veľkosť: 10.4 MB Formát: pdf Dátum: 18.2.2021
Zbehy -Úroveň vytriedenia TKO za r.2020 Veľkosť: 91.9 kB Formát: xlsx Dátum: 24.2.2021
Podklady pre výpočet úrovni vytriedenia Veľkosť: 469.6 kB Formát: pdf Dátum: 24.2.2021
Verejná vyhláška-Zbehy celoobecný vodovod Veľkosť: 997 kB Formát: pdf Dátum: 24.2.2021
Oznámenie o strategickom dokumente NR samosprávneho kraja Veľkosť: 615.9 kB Formát: pdf Dátum: 25.2.2021
Zbehy_upozornenie verejnosti_OZNAM Veľkosť: 364.9 kB Formát: pdf Dátum: 26.2.2021
Oznámenie o uložení zásielky Vaneková Helena Veľkosť: 291 kB Formát: pdf Dátum: 18.3.2021
Oznámenie o uložení zásileky Gašpar Luboš Veľkosť: 289.2 kB Formát: pdf Dátum: 18.3.2021
Oznámenie o začatí správneho konania na výrub dreviny p.Kmeťová Veľkosť: 327 kB Formát: pdf Dátum: 18.3.2021
Oznámenie o začatí správneho konania na výrub dreviny Fúska František Veľkosť: 343.3 kB Formát: pdf Dátum: 23.3.2021
Oznámenie o začatí správneho konania na výrub dreviny Miškolci Matej Veľkosť: 338.6 kB Formát: pdf Dátum: 23.3.2021
Návrh VZN 1 - 2021 o zákaze umiestnenia herní na území obce Veľkosť: 152.3 kB Formát: pdf Dátum: 26.3.2021
vyhlásenie VK - riaditeľ ZŠ Zbehy Veľkosť: 34 kB Formát: pdf Dátum: 31.3.2021
vyzva-na-predkladanie-ponuk-prieskumom-trhu-dobudovanie-zakladnej-technickej-infrastruktury-pre-mrk-v-obci-zbehy Veľkosť: 5.47 MB Formát: rar Dátum: 30.3.2021
PHZ - Výzva na predloženie ponuky - Zákazka pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky Veľkosť: 14.7 MB Formát: pdf Dátum: 16.4.2021
Pozvánka na OZ 26.4.2021 Veľkosť: 215.8 kB Formát: pdf Dátum: 22.4.2021
Oznámenie o začatí správneho konania na výrub dreviny IC Holding Veľkosť: 334.4 kB Formát: pdf Dátum: 13.5.2021
Oznámenie o dražbe hnuteľných vecí dňa 2.6.2021 Veľkosť: 388.2 kB Formát: pdf Dátum: 13.5.2021
Predĺženie platnosti SP Bytový dom Zbehy - Verejná vyhláška Veľkosť: 544.4 kB Formát: pdf Dátum: 31.5.2021
servis@preko.sk_20210608_104154 Veľkosť: 407.3 kB Formát: pdf Dátum: 8.6.2021
plán KČz návrh II polrok 2021 Veľkosť: 224.4 kB Formát: pdf Dátum: 10.6.2021
Návrh - Záverečný účet obce za rok 2020 pripomienkovaný Veľkosť: 746.5 kB Formát: pdf Dátum: 7.6.2021
Pozvánka na OZ 23.6.2021 Veľkosť: 211.2 kB Formát: pdf Dátum: 17.6.2021
Príprava strategického parku - Verejná vyhláška - oznámenie o začatí kolaudácie Veľkosť: 264.9 kB Formát: pdf Dátum: 18.6.2021
Záverečný účet obce za rok 2020 schválený Veľkosť: 746.2 kB Formát: pdf Dátum: 28.6.2021
Verejná vyhláška - Podhorany Nitra - prívod vody z VZ HG XII Veľkosť: 412.3 kB Formát: pdf Dátum: 19.7.2021
Oznámenie o uložení písomnosti Kollár Ivan Veľkosť: 291.3 kB Formát: pdf Dátum: 19.7.2021
Oznámenie o uložení písomnosti Barbirík Marek Veľkosť: 291.2 kB Formát: pdf Dátum: 19.7.2021
Zoznam hnuteľných vecí 355EX 228/19-107 Veľkosť: 344.8 kB Formát: pdf Dátum: 20.7.2021
Zámer predaja nehnuteľnosti , na ktorý sa sťahuje prípad hodný osobitného zreteľa- Hasim Hamza Veľkosť: 237 kB Formát: pdf Dátum: 26.7.2021
Zámer predaja nehnuteľnosti , na ktorý sa sťahuje prípad hodný osobitného zreteľa- Marek Podhradský Veľkosť: 249 kB Formát: pdf Dátum: 26.7.2021
Zámer predaja nehnuteľnosti, na ktorý sa sťahuje prípad hodný osobitného zreteľa-Michal Sýkora a man. Veľkosť: 254.8 kB Formát: pdf Dátum: 26.7.2021
Zámer predaja nehnuteľnosti,na ktorý sa sťahuje prípad hodný osobitného zreteľa- Pavel Sýkora a man. Veľkosť: 268.2 kB Formát: pdf Dátum: 26.7.2021
Zámer predaja nehnuteľnosti,na ktorý sa sťahuje prípad hodný osobitného zreteľa - Tomáš Jirásko Veľkosť: 277.7 kB Formát: pdf Dátum: 26.7.2021
Zámer predaja nehnuteľnosti, na ktorý sa sťahuje prípad hodný osobitného zreteľa - Miriam Traljič Veľkosť: 253.5 kB Formát: pdf Dátum: 26.7.2021
Zámer predaja nehnuteľnosti, na ktorý sa sťahuje prípad hodný osobitného zreteľa - Ing.Jakub Fuska PhD., a Mgr. Radka Fusková Veľkosť: 256.1 kB Formát: pdf Dátum: 26.7.2021
Pozvánka na OZ 29.7.2021 Veľkosť: 205.2 kB Formát: pdf Dátum: 26.7.2021
Verejná vyhláška - Kolaudačné rozhodnutie strategický park Nitra Veľkosť: 2.44 MB Formát: pdf Dátum: 6.8.2021
Návrh VZN č.4 2021 o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce Zbehy Veľkosť: 277.1 kB Formát: pdf Dátum: 16.8.2021
Verejná vyhláška - vodoprávne konanie Veľkosť: 469.8 kB Formát: pdf Dátum: 23.8.2021
výzva na predloženie cenovej ponuky "Reštaurovanie pomníka SNP s podstavcom" Veľkosť: 16.7 MB Formát: rar Dátum: 28.7.2021
Zámer predaja nehnuteľnosti, na ktorý sa sťahuje prípad hodný osobitného zreteľa - Michalovi Vargovi Veľkosť: 260.2 kB Formát: pdf Dátum: 30.8.2021
Verejná vyhláška - kanalizácia Lužianky III.etapa Veľkosť: 1.02 MB Formát: pdf Dátum: 14.9.2021
Uloženie zásielky na úrade Vaneková Veľkosť: 118.1 kB Formát: docx Dátum: 20.9.2021
Pozvánka na zasadnutie OZ 27.9.2021 Veľkosť: 213 kB Formát: pdf Dátum: 21.9.2021
Identifikácia opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti v objektoch obce Zbehy Veľkosť: 1.09 MB Formát: pdf Dátum: 20.9.2021
Verejná vyhláška-predĺženie platnosti SP bytový dom Zbehy Veľkosť: 453.3 kB Formát: pdf Dátum: 24.9.2021
Oznámenie o začatí sprváneho konania vo veci výrubu dreviny - Šinkovic Veľkosť: 313.6 kB Formát: pdf Dátum: 12.10.2021
Komunitný plán sociálnych služieb Obce Zbehy 2021 - 2030 - Priority rozvoja sociálnych služieb ) Veľkosť: 28.8 kB Formát: docx Dátum: 14.10.2021
Oznámenie o začatí správneho konania na výrub dreviny Piller Veľkosť: 314.9 kB Formát: pdf Dátum: 18.10.2021
Verejná vyhláška - Areálové rozvody dažďovej kanalizácie Retic s.r.o. Veľkosť: 698 kB Formát: pdf Dátum: 18.10.2021
Návrh VZN č.5/2021 Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Zbehoch Veľkosť: 389.2 kB Formát: pdf Dátum: 20.10.2021
Oznámenie o začatí správneho konania na výrub dreviny Fúska Ladislav Veľkosť: 322.4 kB Formát: pdf Dátum: 25.10.2021
Oznámenie o začatí správneho konania na výrub dreviny Wachal Patrik Veľkosť: 325.7 kB Formát: pdf Dátum: 25.10.2021
Oznámenie o strategickom dokumente - Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021 - 2027 Veľkosť: 298.5 kB Formát: pdf Dátum: 28.10.2021
Návrh Dodatok č.1 k VZN 2 2020 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu ZŠ Zbehy Veľkosť: 282.3 kB Formát: pdf Dátum: 28.10.2021
Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Zbehy + čestné vyhlásenie Veľkosť: 57 kB Formát: doc Dátum: 2.11.2021
Oznámenie o začatí správneho konania Mocnár Veľkosť: 638.3 kB Formát: pdf Dátum: 3.11.2021
verejná vyhláška západoslov.distrib. Veľkosť: 888.1 kB Formát: pdf Dátum: 3.11.2021
oznámenie o začatí správneho konania-Kredátusová Veľkosť: 316.9 kB Formát: pdf Dátum: 11.11.2021
oznámenie o začatí správneho konania_Obec Čab Veľkosť: 907.8 kB Formát: pdf Dátum: 18.11.2021
VZN č.4 2021 o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce Zbehy Veľkosť: 276.6 kB Formát: pdf Dátum: 18.11.2021
Návrh VZN 6 2021 Zásady hospodárenia s majetkom obce Veľkosť: 198 kB Formát: pdf Dátum: 24.11.2021
Rozsah hodnotenia"Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021 - 2027" Veľkosť: 1.66 MB Formát: pdf Dátum: 25.11.2021
Návrh rozpočtu na rok 2022 Veľkosť: 3.81 MB Formát: pdf Dátum: 26.11.2021
Návrh plánu KČ hlavného kontrolóra Obce Zbehy na I. polrok 2022 Veľkosť: 225.2 kB Formát: pdf Dátum: 1.12.2021
Verejná vyhláška KPU Nitra Podhorany, Nitra- prívod vody z VZ HG XII Veľkosť: 505 kB Formát: pdf Dátum: 1.12.2021
oznámenie o začatí správneho konania _obec Čab Veľkosť: 295.9 kB Formát: pdf Dátum: 8.12.2021
oznámenie o začatí správneho konania_Ing.Varga Veľkosť: 303.7 kB Formát: pdf Dátum: 9.12.2021
oznámenie o začatí správneho konania_Fuska Peter Veľkosť: 291.9 kB Formát: pdf Dátum: 13.12.2021
Oznámenie o prerokovan Konceptu Územného plánu regiónu Nr kraja a Správy o hodnotení strategického dokumentu Veľkosť: 762.3 kB Formát: pdf Dátum: 16.12.2021
Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat Veľkosť: 252.1 kB Formát: pdf Dátum: 12.1.2022
Oznámenie o zrušení TP Kostolník Jozef Veľkosť: 106.5 kB Formát: pdf Dátum: 17.1.2022
Oznámenie o zrušení TP Sollárová Iveta Veľkosť: 104.5 kB Formát: pdf Dátum: 17.1.2022
Územné rozhodnutie_Verejná vyhláška Horná Domovina Veľkosť: 555 kB Formát: pdf Dátum: 19.1.2022
Plagat-A3-EFRR. Veľkosť: 1.09 MB Formát: pdf Dátum: 26.1.2022
ZŠ - Zbehy - Rekonštrukcia kotolne Veľkosť: 329.2 kB Formát: pdf Dátum: 26.1.2022
Zámer predaja nehnuteľnosti M.Habay s manželkou Veľkosť: 232.4 kB Formát: pdf Dátum: 24.1.2022
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín_p. Mravíková Veľkosť: 321.7 kB Formát: pdf Dátum: 9.2.2022
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín_Štefan Fedor, Monika Fedorová Veľkosť: 319.3 kB Formát: pdf Dátum: 21.2.2022
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevin_EURO-VAT spol.s.r.o. Veľkosť: 314.9 kB Formát: pdf Dátum: 21.2.2022
Oznámenie o začatí správneho konania na výrub drevín_p. Holčíková Veľkosť: 306.1 kB Formát: pdf Dátum: 28.2.2022
verejná vyhláška Podhorany, Nitra_prívod vody PRÍVOD VODY z VZ HG XII Veľkosť: 40.9 kB Formát: pdf Dátum: 28.2.2022
Verejná vyhláška Mesto Prievidza Veľkosť: 250.4 kB Formát: pdf Dátum: 28.2.2022
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrub dreviny_Fuska Daniel Veľkosť: 297.1 kB Formát: pdf Dátum: 11.3.2022
oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrub dreviny_Kečkéš Ladislav Veľkosť: 301.5 kB Formát: pdf Dátum: 22.3.2022
Verejná vyhláška ZD a.s. NA_Zbehy,Horná Domovina, distribučný rozvod NN,NNK Veľkosť: 864.9 kB Formát: pdf Dátum: 24.3.2022
Zámer zámeny nehnuteľného majetku obce - Rímskokat. cirkev, Farnosť Lukáčovce Veľkosť: 240.1 kB Formát: pdf Dátum: 1.4.2022
Zámer predaja nehnuteľnosti , na ktorý sa sťahuje prípad hodný osobitného zreteľa- K.Debnárová Veľkosť: 211.8 kB Formát: pdf Dátum: 1.4.2022
Pozvánka na OZ 20.4.2022 Veľkosť: 127.5 kB Formát: pdf Dátum: 12.4.2022
Úroveň vytriedenia TKO za r.2021 Veľkosť: 610.8 kB Formát: pdf Dátum: 12.4.2022
Verejná vyhláška IBV Andač Juh Veľkosť: 606 kB Formát: pdf Dátum: 19.4.2022
Verejná vyhláška NA Zbehy Horná Domovina distribučný rozvod NN,NNK Veľkosť: 2.93 MB Formát: pdf Dátum: 17.5.2022
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe Veľkosť: 349.7 kB Formát: pdf Dátum: 30.5.2022
Upovedomenie o podanom odvolaní_Príprava cestnej infraštruktúry – Strategický park Nitra Veľkosť: 12.7 MB Formát: pdf Dátum: 12.4.2022
Oznámenie o zrušení TP §7 pre Mária Motúzová a Mária Motúzová ml. Veľkosť: 194.9 kB Formát: pdf Dátum: 8.6.2022
Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby Veľkosť: 81 kB Formát: pdf Dátum: 15.6.2022
informacia-osk Veľkosť: 136.9 kB Formát: pdf Dátum: 20.6.2022
informacia-oso Veľkosť: 137.2 kB Formát: pdf Dátum: 20.6.2022
Návrh Plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2022 Veľkosť: 223.8 kB Formát: pdf Dátum: 22.6.2022
Návrh - Záverečný účet obce za rok 2021 pripomienkovaný Veľkosť: 1.2 MB Formát: pdf Dátum: 10.6.2022
Určenie lesného celku Nitra - verejná vyhláška Veľkosť: 1.48 MB Formát: pdf Dátum: 23.6.2022
Pozvánka na OZ 30.6.2022 Veľkosť: 139 kB Formát: pdf Dátum: 27.6.2022
Verejná vyhláška Bytový dom - Zbehy 3 Veľkosť: 329.6 kB Formát: pdf Dátum: 8.7.2022
Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Zbehy, na ktorý sa sťahuje prípad hodný osobitného zreteľa - manž. Mendeloví Veľkosť: 352.2 kB Formát: pdf Dátum: 19.7.2022