Harmonogram vývozu 2020Harmonogram vývozu 2020

Voľby do Národnej rady SR 2020

v

Fotogaléria

Posledná pridaná fotografia

Posledná pridaná fotografia

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 2
DNES: 150
TÝŽDEŇ: 2157
CELKOM: 510079

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Registratúrna značka: 8-003/2019

Oznámenie o prerokovaní návrhu Územného plánu

 

Obec Zbehy ako obstarávateľ  Územného plánu obce /ďalej ako ÚPNO/

 

oznamuje

 

dotknutým orgánom štátnej správy, dotknutým obciam, fyzickým a právnickým osobám a ostatnej verejnosti v obci Zbehy, v súlade s ustanovením § 22 zák.č.50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov

 

že, prerokovanie

 

„Návrhu  územného plánu obce Zbehy „

 

sa uskutoční v dňoch od 06.11.2019 do 06.12.2019

Návrh ÚPNO je k nahliadnutiu v určenej lehote a počas stránkových dní na Obecnom úrade v Zbehoch / na úradnej tabuli OcÚ./

 

Dotknuté obce a dotknuté orgány štátnej správy podľa § 22 stavebného zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov sú povinné oznámiť svoje stanovisko ku konceptu ÚPNO  jeho obstarávateľovi – obci  Zbehy najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia, kedy lehota na prerokovanie končí. Lehotu nie je možné predĺžiť a na neskôr doručené stanoviská sa nebude prihliadať.

Viac potrebných informácií najdete v odkaze:obecny-urad-1/dokumenty-obecneho-uradu/uzemny-plan-obce-zbehy/navrh-upo/

Vyvesené: 7. 11. 2019

Dátum zvesenia: 30. 11. 2020

Zodpovedá: Ing. Adam Žákovič

Späť