Fotogaléria

Posledná pridaná fotografia

Posledná pridaná fotografia

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 2
DNES: 76
TÝŽDEŇ: 1269
CELKOM: 440018

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
20.03.2019

Zmluva o poskytnutí NFP

Z311071T706

14 250,00 EUR

Obec Zbehy

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

20.03.2019

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktiv. činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe

19/16/52A/33

159,63 EUR Jednostopäťdesiatdeväťeuršesťdesiattricentov

Obec Zbehy

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

15.03.2019

Zmluva o zriadení účtu

1

Neuvedené

Prima banka Slovensko,a.s.

Obec Zbehy

07.03.2019

Wifi pre obec Zbehy

Zmluva o diela Wifi

15 000,00 EUR

Obec Zbehy

Obecné siete s.r.o.

06.03.2019

Dodatok č. 2 k zmluve OPKZP-PO1-SC111-2017-23/105

Dodatok č. 2 k zmluve OPKZP-PO1-SC111-2017-23/105

120 617,70 EUR

Obec Zbehy

Ministerstvo životného prostredia SR

01.02.2019

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

5190035807

3,25 EUR tri eurá dvadsaťpäť centov

Komunálna poisťovňa

Obec Zbehy

21.01.2019

Zmluva o dodaní tovarov a poskytovaní služieb

42/2019

14,00 EUR štrnásť eur

Juraj Bojda

Obec Zbehy

03.01.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

1/2019

12 500,00 EUR

TJ Slovan

Obec Zbehy

20.12.2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

1/2018

605

Mesto Nitra

Obec Zbehy

03.07.2018

Zmluva o poskytovaní právnej pomoci

2018

podľa úkonov

Obec Zbehy

Mgr. Štefan Slováčik advokát

08.11.2018

Dodatok k zmluve OPKZP-PO1-SC111-2017-23/105

Dodatok k zmluve OPKZP-PO1-SC111-2017-23/105

0,00 EUR

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Zbehy

08.11.2018

Kúpna zmluva - Predaj nehnuteľnosti Hasim Hamza

377/2018

1 040,51 EUR jedentisícštyridsať eur päťdesiatjedna centov

Hasim Hamza

Obec Zbehy

04.10.2018

Zmluva o dielo "Zbehy - kaplnka sv. Urbana"

618/2018

23 352,42 EUR dvadsaťtritisíctristopäťdesiatdva eur štyridsaťdva centov

Verko, s.r.o.

Obec Zbehy

02.10.2018

Zmluva o dodávke plynu

2018

0,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Zbehy

02.10.2018

Zmluva o dielo

2018

750,00 EUR

Prorozvoj, s.r.o.

Obec Zbehy

20.08.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

176/2018

515 041,80 EUR päťstopätnásťtisíc štyridsaťjedeneur a osemdesiat centov

Obec Zbehy

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

15.08.2018

Dodatok č.2 k zmluve o dielo č.02/2017

dodatok č.2

Neuvedené

ARCH.EKO - Ateliér architektúry, urbanizmu a ekológie, s.r.o.

Obec Zbehy

06.08.2018

Zmluva o poskytovaní služieb "Budovanie prvkov zelenej infraštrukúry v obci Zbehy"

499/2018

18 000,00 EUR Osemnásťtisíceur

IJK-COLSUNTING, s.r.o.

Obec Zbehy

03.08.2018

Oplotenie ZŠ Zbehy

466/2018

14 927,20 EUR

Verko, s.r.o.

Obec Zbehy

25.07.2018

Zmluva - Obnova plochy pred ihriskom 2. etapa

160/POD-403/18

5 323,00 EUR Päťtisíctristodvadsaťtrieur

Obec Zbehy

Slovenská agnetúra životného prostredia

23.07.2018

Zmluva o zriadení účtu

2018

Neuvedené

Obec Zbehy

Prima banka Slovensko,a.s.

29.06.2018

Zmluva o dielo

2018

12 689,02 EUR

Obec Zbehy

Verko, s.r.o.

18.07.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov

258/2018

192,03 EUR stodeväťdesiatdva eur tri centy

Kristína Horváthová

Obec Zbehy

04.07.2018

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

121803181

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Zbehy

28.06.2018

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Zbehy

2018

504 000,00 EUR

Cesty, s.r.o.

Obec Zbehy

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: