Harmonogram vývozu 2020Harmonogram vývozu 2020

Voľby do Národnej rady SR 2020

v

Fotogaléria

Posledná pridaná fotografia

Posledná pridaná fotografia

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 3
DNES: 287
TÝŽDEŇ: 2843
CELKOM: 510765

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30.04.2018

Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.2/2017 na projektové práce

Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.2/2017

0,00 EUR

ARCH.EKO - Ateliér architektúry, urbanizmu a ekológie, s.r.o.

Obec Zbehy

24.04.2018

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa

ZO/2018A12594-1

58,80 EUR pňťdesiatosem eur osemdesiat centov

osobnyudaj.sk, s.r.o.

Obec Zbehy

24.04.2018

Rámcová zmluva na uskutočnenie stavebných prác

284/2018

30 000,00 EUR tridsať tisíc eur

Juraj Vörös Elektromontáže

Obec Zbehy

23.03.2018

Poistné zmluvy

4419010319

1 374,50 EUR

Obec Zbehy

Komunálna poisťovňa

14.03.2018

Zmluva o poskytovaní služieb - Virtuálna knižnica

SKP18/02/025

9,00 EUR deväť

KOMENSKY,s.r.o.

Obec Zbehy

13.02.2018

Rámcová zmluva

2018

20 000,00 EUR

Obec Zbehy

Cesty, s.r.o.

13.02.2018

Zmluva o dielo

2018

24 943,20 EUR

Obec Zbehy

Cesty, s.r.o.

01.03.2018

Zmluva o dielo na projektové práce

01/03 2018

3 000,00 EUR tritisíc eur

Ing.arch. Michal Gaj - LINK A

Obec Zbehy

25.01.2018

Zmluva o poskytnutí služby - Administrácia a vedenie procesu verejného obstarávania

87/2018

1 600,00 EUR jedentisícšesto

PROUNION, a.s. Nitra

Obec Zbehy

19.01.2018

Zmluva o dielo č.01/2018 - Rozšírenie vodovodu

01/2018

46 167,34 EUR štyridsaťšesťtisícstošesťdesiatsedem eur tridsaťštyri centov

Ekostaving

Obec Zbehy

19.01.2018

Kúpna zmluva - Predaj nehnuteľnosti Angela Szorádová a manžel Boris Szorád

52/2018

1 458,25 EUR jedentisícštyristopäťdesiatosem eur dvadsaťpäť centov

Angela Szorádová a manž. Boris Szorád

Obec Zbehy

19.12.2017

Kúpna zmluva - Predaj nehnuteľnosti J.Sýkora

246/2017

705,00 EUR Sedemstopäť eur

Juraj Sýkora

Obec Zbehy

11.12.2017

Zmluva o dielo - info. systém

505/2017

4 827,96 EUR štyritisícosemstodvadsaťsedem eur deväťdesiatšesť centov

Obec Zbehy

ARDSYSTÉM, s.r.o.

13.11.2017

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

660,00 EUR šestošesťdeista

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Zbehy

03.11.2017

Zmluva o dielo č.1/11/2017

Zmluva o dielo č.1/11/2017

3 000,00 EUR tritisíc eur

Ing.arch. Michal Gaj - LINK A

Obec Zbehy

26.10.2017

Zmluva o dielo č.426/2017

426/2017

14 820,00 EUR štrnásťtisícosemstodvadsať

NOVAFENZ s.r.o.

Obec Zbehy

04.09.2017

Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.082017-001

Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.082017-001

17 924,27 EUR sedemnásťtisícdeväťstodvadsaťštyri eur dvadsaťsedem centov

MOSAP, a.s.

Obec Zbehy

11.10.2017

Zmluva o dielo č.099/2017

099/2017

19 871,38 EUR devätnásťtisícosemstosedemdesiatjedna eur tridsaťosem centov

Obec Zbehy

PAMAK s.r.o. Nitra

09.10.2017

Kúpa motorového vozidla.

393/20017

2 000,00 EUR dvetisíc

Obec Zbehy

ARRIVA NITRA a.s.

15.08.2017

Zmluva o dielo č.082017-01

Zmluva o dielo č.082017-01

17 924,27 EUR sedemnásťtisícdeväťstodvadsaťštyri eur dvadsaťsedem centov

MOSAP, a.s.

Obec Zbehy

04.08.2017

Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kateg. Malé podnikanie a organizácie

Zmluva o dodávke plynu ev.č. 9106299614

Neuvedené

SPP, a.s.

Obec Zbehy

18.07.2017

Rámcová zmluva na uskutočnenie stavebných prác

Rámcová zmluva na uskutočnenie stavebných prác č.

podľa vykonaných prác a stavebnej techniky

ADAM/STAV Zbehy, s.r.o.

Obec Zbehy

18.07.2017

Zmluva o poskytnutí služieb č. 173098

Zmluva o poskytnutí služieb č.j. 263/2017

1 500,00 EUR Jedentisícpäťsto

SGS Holding a.s.

Obec Zbehy

30.05.2017

Rámcová zmluva

Rámcová zmluva

14,22 EUR

Juraj Vörös Elektromontáže

Obec Zbehy

10.07.2017

Zmluva o dielo

Rámcová zmluva

190,30 EUR

Cesty, s.r.o.

Obec Zbehy

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: