Harmonogram vývozu 2020Harmonogram vývozu 2020

Voľby do Národnej rady SR 2020

v

Fotogaléria

Posledná pridaná fotografia

Posledná pridaná fotografia

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 5
DNES: 296
TÝŽDEŇ: 2852
CELKOM: 510774

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
03.07.2018

Zmluva o poskytovaní právnej pomoci

2018

podľa úkonov

Obec Zbehy

Mgr. Štefan Slováčik advokát

08.11.2018

Dodatok k zmluve OPKZP-PO1-SC111-2017-23/105

Dodatok k zmluve OPKZP-PO1-SC111-2017-23/105

0,00 EUR

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Zbehy

08.11.2018

Kúpna zmluva - Predaj nehnuteľnosti Hasim Hamza

377/2018

1 040,51 EUR jedentisícštyridsať eur päťdesiatjedna centov

Hasim Hamza

Obec Zbehy

04.10.2018

Zmluva o dielo "Zbehy - kaplnka sv. Urbana"

618/2018

23 352,42 EUR dvadsaťtritisíctristopäťdesiatdva eur štyridsaťdva centov

Verko, s.r.o.

Obec Zbehy

02.10.2018

Zmluva o dodávke plynu

2018

0,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Zbehy

02.10.2018

Zmluva o dielo

2018

750,00 EUR

Prorozvoj, s.r.o.

Obec Zbehy

20.08.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

176/2018

515 041,80 EUR päťstopätnásťtisíc štyridsaťjedeneur a osemdesiat centov

Obec Zbehy

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

15.08.2018

Dodatok č.2 k zmluve o dielo č.02/2017

dodatok č.2

Neuvedené

ARCH.EKO - Ateliér architektúry, urbanizmu a ekológie, s.r.o.

Obec Zbehy

06.08.2018

Zmluva o poskytovaní služieb "Budovanie prvkov zelenej infraštrukúry v obci Zbehy"

499/2018

18 000,00 EUR Osemnásťtisíceur

IJK-COLSUNTING, s.r.o.

Obec Zbehy

03.08.2018

Oplotenie ZŠ Zbehy

466/2018

14 927,20 EUR

Verko, s.r.o.

Obec Zbehy

25.07.2018

Zmluva - Obnova plochy pred ihriskom 2. etapa

160/POD-403/18

5 323,00 EUR Päťtisíctristodvadsaťtrieur

Obec Zbehy

Slovenská agnetúra životného prostredia

23.07.2018

Zmluva o zriadení účtu

2018

Neuvedené

Obec Zbehy

Prima banka Slovensko,a.s.

29.06.2018

Zmluva o dielo

2018

12 689,02 EUR

Obec Zbehy

Verko, s.r.o.

18.07.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov

258/2018

192,03 EUR stodeväťdesiatdva eur tri centy

Kristína Horváthová

Obec Zbehy

04.07.2018

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

121803181

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Zbehy

28.06.2018

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Zbehy

2018

504 000,00 EUR

Cesty, s.r.o.

Obec Zbehy

20.06.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

OPKZP-PO1-SC111-2017-23/105

120 617,70 EUR

Obec Zbehy

Ministerstvo životného prostredia SR

20.06.2018

Zmluva o spolupráci

409/2018

Neuvedené

Obec Zbehy

BFL sro.

20.06.2018

Zmluva o spolupráci

408/218

Neuvedené

BFL sro.

Obec Zbehy

14.06.2018

Zmluva o poskytnutí služby

291/2018

5 323,00 EUR Päťtisíc tristo dvatsaťtri eur

ARCH 71 s.r.o.

Obec Zbehy

01.06.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu v zmysle VZN NSK č.2/2014 v znení neskorších zmien

318/2018

1 050,00 EUR Jedentisícpäťdesiat

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Zbehy

24.05.2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov

338/2018

Neuvedené

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Zbehy

09.05.2018

Zmluva o grantovom účte

307/2018

Neuvedené

Prima banka Slovensko,a.s.

Obec Zbehy

04.05.2018

Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v obci Zbehy

303/2018

10 000,00 EUR Desaťtisíc eur

Slovenský futbalový zväz

Obec Zbehy

02.05.2018

Zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi

Zmluva č.PS-OU/9/2018 o nakladaní s komunálnymi od

Neuvedené

Bučina DDD, spol. s r.o.

Obec Zbehy

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: