Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Mobilná aplikácia

mobilná aplikáciaGoogle play

App Store

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 4
DNES: 133
TÝŽDEŇ: 133
CELKOM: 176166

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
25.01.2018

Zmluva o poskytnutí služby - Administrácia a vedenie procesu verejného obstarávania

87/2018

1 600,00 EUR jedentisícšesto

PROUNION, a.s. Nitra

Obec Zbehy

19.01.2018

Zmluva o dielo č.01/2018 - Rozšírenie vodovodu

01/2018

46 167,34 EUR štyridsaťšesťtisícstošesťdesiatsedem eur tridsaťštyri centov

Ekostaving

Obec Zbehy

19.01.2018

Kúpna zmluva - Predaj nehnuteľnosti Angela Szorádová a manžel Boris Szorád

52/2018

1 458,25 EUR jedentisícštyristopäťdesiatosem eur dvadsaťpäť centov

Angela Szorádová a manž. Boris Szorád

Obec Zbehy

19.12.2017

Kúpna zmluva - Predaj nehnuteľnosti J.Sýkora

246/2017

705,00 EUR Sedemstopäť eur

Juraj Sýkora

Obec Zbehy

11.12.2017

Zmluva o dielo - info. systém

505/2017

4 827,96 EUR štyritisícosemstodvadsaťsedem eur deväťdesiatšesť centov

Obec Zbehy

ARDSYSTÉM, s.r.o.

13.11.2017

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

660,00 EUR šestošesťdeista

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Zbehy

03.11.2017

Zmluva o dielo č.1/11/2017

Zmluva o dielo č.1/11/2017

3 000,00 EUR tritisíc eur

Ing.arch. Michal Gaj - LINK A

Obec Zbehy

26.10.2017

Zmluva o dielo č.426/2017

426/2017

14 820,00 EUR štrnásťtisícosemstodvadsať

NOVAFENZ s.r.o.

Obec Zbehy

04.09.2017

Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.082017-001

Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.082017-001

17 924,27 EUR sedemnásťtisícdeväťstodvadsaťštyri eur dvadsaťsedem centov

MOSAP, a.s.

Obec Zbehy

11.10.2017

Zmluva o dielo č.099/2017

099/2017

19 871,38 EUR devätnásťtisícosemstosedemdesiatjedna eur tridsaťosem centov

Obec Zbehy

PAMAK s.r.o. Nitra

09.10.2017

Kúpa motorového vozidla.

393/20017

2 000,00 EUR dvetisíc

Obec Zbehy

ARRIVA NITRA a.s.

15.08.2017

Zmluva o dielo č.082017-01

Zmluva o dielo č.082017-01

17 924,27 EUR sedemnásťtisícdeväťstodvadsaťštyri eur dvadsaťsedem centov

MOSAP, a.s.

Obec Zbehy

04.08.2017

Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kateg. Malé podnikanie a organizácie

Zmluva o dodávke plynu ev.č. 9106299614

Neuvedené

SPP, a.s.

Obec Zbehy

18.07.2017

Rámcová zmluva na uskutočnenie stavebných prác

Rámcová zmluva na uskutočnenie stavebných prác č.

podľa vykonaných prác a stavebnej techniky

ADAM/STAV Zbehy, s.r.o.

Obec Zbehy

18.07.2017

Zmluva o poskytnutí služieb č. 173098

Zmluva o poskytnutí služieb č.j. 263/2017

1 500,00 EUR Jedentisícpäťsto

SGS Holding a.s.

Obec Zbehy

30.05.2017

Rámcová zmluva

Rámcová zmluva

14,22 EUR

Juraj Vörös Elektromontáže

Obec Zbehy

10.07.2017

Zmluva o dielo

Rámcová zmluva

190,30 EUR

Cesty, s.r.o.

Obec Zbehy

10.07.2017

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

13 320,00 EUR

Cesty, s.r.o.

Obec Zbehy

15.06.2017

Zmluva o dielo

1/2017

7 980,00 EUR

Ing. Beáta Sádecká

Obec Zbehy

29.05.2017

Zmluva o dielo č.02/2017

Zmluva o dielo č.02/2017

5 046,00 EUR päťtisícštyridsaťšesť

Obec Zbehy

vmdesign2 s.r.o., Bratislava Nové Mesto

15.03.2017

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve

0,00 EUR

Stanislava Kupcová

Obec Zbehy

07.03.2017

Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.386/2015 uzavretej dňa 24.11.2015

Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.386/2015 uzavretej

218 398,00 EUR

E-RAN Slovakia spol. s r.o.

Obec Zbehy

21.02.2017

Zmluva o poskytnutí služieb na poradenstvo a vypracovanie žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu

Zmluva o poskytnutí služieb na poradenstvo a vypra

1 000,00 EUR

PROUNION, a.s. Nitra

Obec Zbehy

03.02.2017

Kúpna zmluva - Predaj nehnuteľnosti S.Kupcová

Kúpna zmluva - Predaj nehnuteľnosti S.Kupcová

2 026,23 EUR

Obec Zbehy

Stanislava Kupcová

10.01.2017

Dodatok č.3 k zmluve o poskytovaní služieb BOZP a PO zo dňa 5.1.2011

Dodatok č.3 k zmluve o poskytovaní služieb BOZP a

30,00 EUR

Ing. Ladislav Billik - ABP

Obec Zbehy

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: